Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kansantalouden tilinpito -tilaston sivuilla.

Kiinteän pääoman nettokanta 1997-2008*, milj. euroa, vuoden 2000 hintoihin

pääomatavaratyyppi vuosi
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008*
Aineellinen kiinteä pääoma: 331 381 336 381 341 434 347 176 353 087 357 686 362 594 368 681 374 860 381 521 390 931 399 959
- asuinrakennukset 139 583 142 190 145 171 148 476 150 740 152 862 155 695 159 335 163 286 167 534 171 616 174 592
- muut talorakennukset 88 407 89 492 90 689 92 223 94 087 95 773 97 063 98 325 99 860 101 436 104 245 107 449
- maa- ja vesirakennukset ja muut rakennelmat 45 323 45 710 46 010 46 316 46 711 47 040 47 316 47 679 47 809 47 962 48 385 48 860
- kuljetusvälineet 12 555 12 492 12 526 12 415 12 478 12 218 11 915 12 120 12 232 12 468 12 572 12 815
- koneet, laitteet ja kalusto 45 513 46 497 47 038 47 746 49 071 49 793 50 605 51 222 51 673 52 121 54 113 56 243
Aineeton kiinteä pääoma 1) 2 719 2 959 3 227 3 520 3 899 4 044 4 462 4 559 4 903 5 283 5 594 5 643
Maan perusparannukset ym. 5 296 5 160 5 042 4 930 4 840 4 747 4 671 4 586 4 536 4 514 4 475 4 403
Kiinteä pääoma yhteensä 339 396 344 500 349 703 355 626 361 826 366 477 371 727 377 826 384 299 391 318 401 000 410 005
1) tietokoneohjelmistot, mineraalien etsintä, viihteen ja taiteen alkuperäisteokset

Lähde: Pääomakanta 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2008, Kiinteän pääoman nettokanta 1997-2008*, milj. euroa, vuoden 2000 hintoihin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pka/2008/pka_2008_2010-01-29_tau_002_fi.html