Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Publicerad: 29.1.2010

Nettokapitalstocken i samhällsekonomin ökade med 2,2 procent år 2008

Enligt Statistikcentralens reviderade tidsserier för kapitalstocken ökade nettokapitalstocken i samhällsekonomin med 2,2 procentenheter år 2008. Värdet av kapitalstocken var 519,2 miljarder euro. Nominellt ökade nettokapitalstocken med 7,4 procent, dvs. med 35,9 miljarder euro från året innan. År 2007 var nettokapitalstockens värde 483,3 miljarder euro. Bostadsbyggnadernas andel av kapitalstocken var 44,1 procent och de övriga husbyggnadernas samt anläggningsverksamhetens andel 40,5 procent. Maskiner, apparater, utrustning och transportmedel utgjorde 13,3 procent och det immateriella fasta kapitalet samt väsentliga förbättringar av mark 2,1 procent av det fasta kapitalet i samhällsekonomin.

Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av kapitalstocken har på tio år minskat med mer än 5 procent. Byggnadernas och det immateriella fasta kapitalets andel har ökat i motsvarande grad. Kapitalförslitning, dvs. kapitalets värdeminskning var 29,5 miljarder euro år 2008. Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av förslitningen minskade ytterligare och var 29,9 procent.

Kapitalstockens tidsserier har reviderats fr.o.m. år 1975. Orsakerna till revideringen är korrigeringar av investeringstidsserierna i nationalräkenskaperna och ändringar i prisindexen för investeringar på basis av tillgångs- och användningstabeller.

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1997–2008* , miljoner euro till löpande priser

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1997–2008* , miljoner euro till löpande priser

Kapitalstocken består av fasta medel som används vid produktionen, dvs. av gjorda investeringar.


Källa: Kapitalstocken 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2008/pka_2008_2010-01-29_tie_001_sv.html