Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kiinteän pääoman nettokanta 1998-2009, milj. euroa, käypiin hintoihin

pääomatavaratyyppi vuosi
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aineellinen kiinteä pääoma: 304 910 322 070 347 179 368 618 370 741 376 284 391 048 414 830 436 750 472 286 508 151 502 680
- asuinrakennukset 124 949 135 133 148 476 159 134 158 552 162 076 169 922 183 166 194 719 212 702 228 784 222 958
- muut talorakennukset 79 970 85 318 92 226 99 913 101 045 101 674 105 602 112 279 118 774 130 149 141 693 141 483
- maa- ja vesirakennukset ja muut rakennelmat 42 139 43 211 46 316 48 136 49 269 50 605 52 867 55 644 59 198 62 807 68 436 68 413
- kuljetusvälineet 11 916 12 026 12 415 12 896 12 978 12 777 13 216 13 541 14 022 14 477 14 670 14 671
- koneet, laitteet ja kalusto 45 936 46 382 47 746 48 539 48 897 49 152 49 441 50 200 50 037 52 151 54 568 55 155
Aineeton kiinteä pääoma 2 935 3 196 3 520 3 903 4 013 4 370 4 773 5 020 5 214 5 619 5 853 5 592
Maan perusparannukset ym. 4 811 4 750 4 930 4 942 4 940 4 988 5 008 5 046 5 221 5 350 5 188 5 337
Kiinteä pääoma yhteensä 312 656 330 016 355 629 377 463 379 694 385 642 400 829 424 896 447 185 483 255 519 192 513 609

Lähde: Pääomakanta 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 28.01.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2009, Liitetaulukko 1. Kiinteän pääoman nettokanta 1998-2009, milj. euroa, käypiin hintoihin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pka/2009/pka_2009_2011-01-28_tau_001_fi.html