Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Tabellbilaga 2. Det fasta kapitalets nettostock 1998-2009, miljoner euro, år 2000 priser

varutyp år
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Materiellt fast kapital 336 384 341 437 347 179 353 089 357 687 362 596 368 682 374 861 381 522 390 931 399 959 404 658
- bostadsbyggnader 142 190 145 171 148 476 150 740 152 862 155 695 159 335 163 286 167 534 171 616 174 592 176 225
- övriga byggnader 89 495 90 692 92 226 94 089 95 774 97 065 98 326 99 861 101 437 104 245 107 449 109 022
- övriga anläggningar 45 710 46 010 46 316 46 711 47 040 47 316 47 679 47 809 47 962 48 385 48 860 49 334
- transportmedel 12 492 12 526 12 415 12 478 12 218 11 915 12 120 12 232 12 468 12 572 12 815 12 774
- maskiner och utrustning 46 497 47 038 47 746 49 071 49 793 50 605 51 222 51 673 52 121 54 113 56 243 57 303
Immateriellt fast kapital 2 959 3 227 3 520 3 899 4 044 4 462 4 559 4 903 5 283 5 594 5 643 5 296
Väsentliga förbättringar av mark etc. 5 160 5 042 4 930 4 840 4 747 4 671 4 586 4 536 4 514 4 475 4 403 4 406
Fast kapital totalt 344 503 349 706 355 629 361 828 366 478 371 729 377 827 384 300 391 319 401 000 410 005 414 360

Källa: Kapitalstocken 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 28.01.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2009, Tabellbilaga 2. Det fasta kapitalets nettostock 1998-2009, miljoner euro, år 2000 priser . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2009/pka_2009_2011-01-28_tau_002_sv.html