Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Begrepp och definitioner

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/kas_sv.html