Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/tjulk_sv.html