Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Pakkokeinot -tilasto keskittyy poliisin ja tullin käyttämien pakkokeinojen ja siltä osin poliisin toiminnan kuvaamiseen. Toisaalta tilasto sisältää tietoja pakkokeinon kohteeksi joutuneista henkilöistä. Tilastossa keskitytään henkilön vapauteen kohdistuviin pakkokeinoihin, joista kuvataan mm. vapauden menetyksen kesto. Muista pakkokeinoista tietosisältö on suhteellisen suppea. Tilastossa on eritelty ne pakkokeinot, joista poliisi voi itse päättää sekä ne pakkokeinot, jotka edellyttivät tuomioistuimen päätöstä. Pakkokeinot jaetaan yleensä henkilöön kohdistuviin pakkokeinoihin ja omaisuuteen kohdistuviin pakkokeinoihin. Pakkokeinotilasto on osa Poliisin tietoon tullut rikollisuus- tilastoa, pakkokeinot liittyvät lähes poikkeuksetta rikostutkintaan.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pkei/meta.html