Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.8.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 maalis-toukokuussa 8,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä helmikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 12,9 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 6,8 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi maalis-toukokuussa 5,3 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 7,8 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2006 9-11/2006 12/2006-2/2007 3-5/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 8,6 7,2 7,6 8,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,5 8,0 7,3 6,8
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,9 3,9 5,3 5,3
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
12,0 10,7 11,1 12,9
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,5 8,1 8,3 7,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/05/plv_2007_05_2007-08-15_tie_001.html