Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2015-06-15)
HIJLMNRS Muut palvelut 10/2014 4,4 4,0 -0,4
11/2014 2,6 2,2 -0,4
12/2014 5,6 4,5 -1,1
01/2015 2,4 1,6 -0,8
02/2015 5,5 4,1 -1,4
H Kuljetus ja varastointi 10/2014 -0,9 -0,3 0,6
11/2014 -4,1 -4,1 0,0
12/2014 2,4 2,4 0,0
01/2015 -3,3 -3,9 -0,6
02/2015 -0,5 -1,6 -1,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10/2014 3,7 2,8 -0,9
11/2014 -1,7 -2,6 -0,9
12/2014 4,7 2,2 -2,5
01/2015 1,4 0,9 -0,5
02/2015 6,1 4,0 -2,1
J Informaatio ja viestintä 10/2014 12,6 12,7 0,1
11/2014 8,1 7,2 -0,9
12/2014 11,8 11,5 -0,3
01/2015 9,7 9,4 -0,3
02/2015 14,6 13,4 -1,2
L=68 Kiinteistöalan toiminta 10/2014 5,0 3,0 -2,0
11/2014 19,5 18,6 -0,9
12/2014 4,1 2,1 -2,0
01/2015 1,3 0,4 -0,9
02/2015 3,7 2,9 -0,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 10/2014 4,9 3,3 -1,6
11/2014 3,6 3,0 -0,6
12/2014 4,7 2,6 -2,1
01/2015 1,8 0,2 -1,6
02/2015 5,9 4,3 -1,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 10/2014 4,0 3,2 -0,8
11/2014 -1,3 -0,1 1,2
12/2014 4,7 3,5 -1,2
01/2015 0,4 -0,4 -0,8
02/2015 2,6 1,3 -1,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 10/2014 4,3 4,8 0,5
11/2014 -0,7 -1,5 -0,8
12/2014 4,4 5,1 0,7
01/2015 11,2 10,9 -0,3
02/2015 11,7 10,1 -1,6
S Muu palvelutoiminta 10/2014 -0,2 -0,1 0,1
11/2014 -2,9 -2,5 0,4
12/2014 4,7 3,1 -1,6
01/2015 0,0 -0,4 -0,4
02/2015 0,2 -1,9 -2,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informaatio ja viestintä 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Muu palvelutoiminta 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2015, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2015/03/plv_2015_03_2015-06-15_rev_001_fi.html