Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-07-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 11/2014 2,6 2,4 -0,2
12/2014 5,6 4,7 -0,9
01/2015 2,4 1,2 -1,2
02/2015 5,5 3,7 -1,8
03/2015 7,3 6,8 -0,5
H Transport och magasinering 11/2014 -4,1 -3,9 0,2
12/2014 2,4 3,0 0,6
01/2015 -3,3 -3,9 -0,6
02/2015 -0,5 -1,6 -1,1
03/2015 3,1 2,9 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 11/2014 -1,7 -2,7 -1,0
12/2014 4,7 2,1 -2,6
01/2015 1,4 0,6 -0,8
02/2015 6,1 3,6 -2,5
03/2015 1,8 1,7 -0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 11/2014 8,1 7,2 -0,9
12/2014 11,8 11,8 0,0
01/2015 9,7 9,0 -0,7
02/2015 14,6 13,1 -1,5
03/2015 17,2 16,5 -0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 11/2014 19,5 18,9 -0,6
12/2014 4,1 1,8 -2,3
01/2015 1,3 -0,2 -1,5
02/2015 3,7 2,0 -1,7
03/2015 5,0 4,2 -0,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11/2014 3,6 3,4 -0,2
12/2014 4,7 3,0 -1,7
01/2015 1,8 -0,5 -2,3
02/2015 5,9 3,6 -2,3
03/2015 9,9 8,9 -1,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11/2014 -1,3 -0,2 1,1
12/2014 4,7 3,6 -1,1
01/2015 0,4 -0,8 -1,2
02/2015 2,6 0,5 -2,1
03/2015 5,4 4,7 -0,7
R Kultur, nöje och fritid 11/2014 -0,7 -0,9 -0,2
12/2014 4,4 3,7 -0,7
01/2015 11,2 10,4 -0,8
02/2015 11,7 9,7 -2,0
03/2015 0,9 0,8 -0,1
S Annan serviceverksamhet 11/2014 -2,9 -2,4 0,5
12/2014 4,7 3,2 -1,5
01/2015 0,0 -1,4 -1,4
02/2015 0,2 -2,6 -2,8
03/2015 2,1 1,5 -0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Kultur, nöje och fritid 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Annan serviceverksamhet 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3326, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/04/plv_2015_04_2015-07-14_rev_001_sv.html