Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Julkaistu: 15.3.2016

Palveluiden liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden 2015 loka-joulukuussa 3,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes kaikilla palvelualojen päätoimialoilla liikevaihdot kasvoivat, ainoastaan kuljetus- ja varastointialan yritysten liikevaihto supistui. Liikevaihto kohosi nopeimmin taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialalla, jossa kasvua kertyi 7,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Loka-joulukuussa myös hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa yllettiin reippaaseen 6,8 prosentin nousuun. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan alatoimialoista suotuisimmin kehittyi turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut, jonka liikevaihto kasvoi peräti 13,6 prosenttia vuodentakaisesta. Myös työllistämistoiminnassa yllettiin voimakkaaseen 13,4 prosentin kasvuun.

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta kasvoi tarkastelujaksolla myös suotuisasti ollen 5,7 prosenttia plussalla vuodentakaisesta. Vuotta aiemmin samaan aikaan kasvua kertyi 3,2 prosenttia.

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä palvelualojen päätoimialoista heikoimmin on edelleen kehittynyt kuljetus ja varastointi, jossa liikevaihto laski 0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Alatoimialoista vaisuimmin on edelleen kehittynyt maa- ja rautatieliikenne, jonka liikevaihto laski 0,3 prosenttia. Suotuisasti puolestaan on mennyt vesiliikenteessä, jossa liikevaihto kohosi 4,8 prosenttia. Liikevaihto kohosi myös varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa (+1,5 %).


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (403,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2015/12/plv_2015_12_2016-03-15_tie_001_fi.html