Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-06-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 11/2020 -8,8 -8,9 -0,1
12/2020 -10,8 -10,6 0,2
01/2021 -10,5 -9,9 0,6
02/2021 -8,4 -8,4 0,0
03/2021 -3,8 -0,7 3,1
H Transport och magasinering 11/2020 -19,1 -19,4 -0,3
12/2020 -20,8 -22,5 -1,7
01/2021 -22,1 -21,3 0,8
02/2021 -16,2 -15,5 0,7
03/2021 -6,7 -3,2 3,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 11/2020 -36,7 -35,9 0,8
12/2020 -49,0 -40,6 8,4
01/2021 -38,8 -38,2 0,6
02/2021 -37,9 -37,1 0,8
03/2021 -30,7 -23,4 7,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 11/2020 4,4 3,5 -0,9
12/2020 2,9 2,5 -0,4
01/2021 2,1 3,5 1,4
02/2021 2,8 2,2 -0,6
03/2021 3,1 5,9 2,8
L=68 Fastighetsverksamhet 11/2020 0,8 -0,5 -1,3
12/2020 0,0 1,9 1,9
01/2021 2,8 2,3 -0,5
02/2021 0,9 -0,1 -1,0
03/2021 2,2 3,8 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11/2020 -0,6 -0,3 0,3
12/2020 -1,7 -2,0 -0,3
01/2021 -0,7 -1,6 -0,9
02/2021 1,1 0,5 -0,6
03/2021 -3,1 -1,0 2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11/2020 -10,3 -9,2 1,1
12/2020 -11,0 -13,2 -2,2
01/2021 -13,3 -12,8 0,5
02/2021 -11,5 -10,5 1,0
03/2021 -4,5 -1,6 2,9
R Kultur, nöje och fritid 11/2020 -19,0 -22,4 -3,4
12/2020 -32,3 -32,0 0,3
01/2021 -28,5 -29,0 -0,5
02/2021 -28,4 -26,9 1,5
03/2021 -15,2 -10,6 4,6
S Annan serviceverksamhet 11/2020 -6,7 -4,2 2,5
12/2020 -9,7 -8,5 1,2
01/2021 -4,5 -5,4 -0,9
02/2021 -6,7 -7,4 -0,7
03/2021 0,7 5,4 4,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
H Transport och magasinering 2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
R Kultur, nöje och fritid 2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
S Annan serviceverksamhet 2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/04/plv_2021_04_2021-06-14_rev_001_sv.html