Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-10-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 03/2021 -3,8 -1,7 2,1
04/2021 12,2 11,7 -0,5
05/2021 17,0 17,1 0,1
06/2021 14,3 13,7 -0,6
07/2021 12,5 12,3 -0,2
H Transport och magasinering 03/2021 -6,7 -4,3 2,4
04/2021 12,5 12,8 0,3
05/2021 13,3 14,3 1,0
06/2021 12,7 13,6 0,9
07/2021 13,5 14,3 0,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 03/2021 -30,7 -24,1 6,6
04/2021 63,7 70,3 6,6
05/2021 95,9 95,0 -0,9
06/2021 38,6 27,0 -11,6
07/2021 20,4 21,2 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 03/2021 3,1 5,5 2,4
04/2021 6,1 5,3 -0,8
05/2021 9,5 9,4 -0,1
06/2021 10,6 10,7 0,1
07/2021 9,3 8,2 -1,1
L=68 Fastighetsverksamhet 03/2021 2,2 0,9 -1,3
04/2021 7,6 8,5 0,9
05/2021 9,7 8,0 -1,7
06/2021 7,7 4,8 -2,9
07/2021 4,6 5,4 0,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 03/2021 -3,1 -2,7 0,4
04/2021 12,3 10,5 -1,8
05/2021 17,4 17,7 0,3
06/2021 14,0 15,8 1,8
07/2021 15,8 14,2 -1,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 03/2021 -4,5 -0,8 3,7
04/2021 14,7 15,2 0,5
05/2021 19,8 19,2 -0,6
06/2021 16,1 16,0 -0,1
07/2021 14,0 13,9 -0,1
R Kultur, nöje och fritid 03/2021 -15,2 -10,8 4,4
04/2021 18,4 8,9 -9,5
05/2021 21,6 31,6 10,0
06/2021 30,5 31,0 0,5
07/2021 14,6 15,1 0,5
S Annan serviceverksamhet 03/2021 0,7 3,4 2,7
04/2021 25,3 19,9 -5,4
05/2021 21,9 16,4 -5,5
06/2021 11,8 11,5 -0,3
07/2021 7,9 7,5 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
H Transport och magasinering 2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
R Kultur, nöje och fritid 2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
S Annan serviceverksamhet 2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/08/plv_2021_08_2021-10-15_rev_001_sv.html