Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2020-02/2021 03-05/2021 06-08/2021 09-11/2021 01-11/2021 11/2021
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning -10,0 8,4 11,5 12,7 7,0 14,5
Volym -8,4 5,4 9,3 9,2 4,9 10,8
H Transport och magasinering Omsättning -20,1 6,9 13,4 20,2 7,0 24,1
Volym -20,0 0,6 5,3 10,7 0,7 14,1
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning -38,6 30,3 16,6 31,4 10,4 47,4
Volym -39,8 27,8 15,7 29,3 8,5 47,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 2,6 6,5 9,3 7,9 7,0 8,2
Volym 3,5 6,4 8,2 6,6 6,6 5,8
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 1,4 5,6 5,2 5,4 4,5 5,2
Volym 0,4 4,3 4,1 3,9 3,2 3,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning -1,9 8,1 12,4 10,4 8,3 11,1
Volym -1,6 7,3 11,1 9,5 7,1 10,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning -12,3 10,6 13,1 14,2 8,0 16,4
Volym -9,3 6,8 8,7 10,0 5,4 11,9
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -30,2 6,6 17,7 -2,8 -1,8 -6,5
S Annan serviceverksamhet Omsättning -7,8 12,9 7,7 8,7 6,4 9,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/11/plv_2021_11_2022-01-14_tau_001_sv.html