Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Justeringen av videospelföretagens näringsgrenar har beaktats i omsättningsindexet för tjänster i mars 2019

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet rör videospel. Bakom justeringen ligger internationella statistikklassificeringar och EU-förordningar. Som ett resultat av enkäten ändrades näringsgrensuppgiften för omkring 30 företag från näringsgrenen IT-tjänster (TOL 62) till Förlagsverksamhet (TOL 58).

Ändringen påverkar i betydande grad konjunkturbilden för omsättningsindexen inom näringsgrenarna IT-tjänster och Förlagsverksamhet. För att ändringen inte ska medföra betydande avbrott i tidsserierna och för att uppgifterna ska vara jämförbara över tid, har omsättningsindexen för dessa näringsgrenar omräknats retroaktivt fr.o.m. år 2010. Indexserierna publiceras i mars 2019 med omräknade uppgifter. Justeringarna av näringsgrenar har också beaktats i det nya volymindexet för tjänster.

Ändringarna i videospelföretagens näringsgrenar kommer också att beaktas i övriga statistikgrenar som Statistikcentralen publicerar. Mera information finns i nyheten: Videospelföretagens näringsgrensindelning ändras – företag flyttas från programmering till förlagsverksamhet.


Senast uppdaterad 14.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2019-03-14_uut_001_sv.html