Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 4.4.2005

Kolme neljästä rikoksesta selvitetään

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2004 kaikkiaan 788 000 rikosta.
Poliisi selvitti vuoden 2004 aikana yhteensä 593 000 rikosta. Selvitysprosentti oli 75.
Rikoslakirikoksista selvitettiin lähes kaksi kolmannesta ja omaisuusrikoksista kolmannes.

Selvitysprosentti vaihtelee eri rikostyypeissä hyvinkin voimakkaasti. Liikennejuopumus-, liikenne- ja päihderikokset saadaan paljastumistavasta johtuen selvitetyksi melkein kaikki. Petosten ja pahoinpitelyrikosten selvitysprosentti on yli 80 prosenttia. Henkirikokset selvitetään lähes kaikki.
Alhaisimmat selvitysprosentit ovat varkausrikoksissa, luvattomissa käytöissä ja vahingonteoissa. Vuonna 2004 'tavallisista' varkauksista selvitettiin vain joka seitsemäs. Luvattomista käytöistä selvitettiin joka viides ja vahingonteoista joka neljäs. Ryöstöistä selvitettiin lähes puolet ja raiskauksista kaksi kolmannesta.

Eräiden rikostyyppien selvitysprosentti 1981 - 20041981-
1985
1986-
1990
1991-
1995
1996-
2000
2001 2002 2003 2004
Rikokset yhteensä 83 80 72 71 72 71 72 75
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 74 68 58 57 61 59 62 65
-varkaus 30 25 17 14 14 14 15 16
-törkeä varkaus 47 39 29 40 40 34 39 44
-näpistys 80 78 70 67 60 55 59 57
-ryöstöt 58 53 43 42 44 44 46 44
-vahingonteot 39 29 27 27 27 26 25 25
 -pahoinpitely 82 79 74 76 79 76 78 84
-törkeä   pahoinpitely 89 85 84 83 86 84 89 91
 -lievä   pahoinpitely 95 95 86 79 77 73 74 75
 -henkirikokset 97 97 94 90 86 98 104 83
 -henkirikoksen   yritys 95 95 91 92 91 90 103 97
-raiskaus 76 63 56 57 61 62 64 69

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 1.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2004/polrik_2004_2005-04-04_tie_001.html