Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.4.2008

Antalet skadegörelser ökat, brott mot motorfordon minskat

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under januari-mars år 2008 kännedom om totalt 196 000 brott, vilket är sex procent mer än året innan. Relativt sett ökade brotten mest i Mellersta Finland (32 procent) och minskade i Norra Karelen (20 procent). Det uppdagades 115 000 brott mot strafflagen, vilket är 2 100 fall (2 procent) färre än år 2007. Polisen bokförde 81 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 75 000, trafikförseelser.

Polisen fick kännedom om 12 000 skadegörelser, vilket är 12 procent mer än år 2007. Under 2000-talet har antalet skadegörelser under januari-mars uppgått till i medeltal 10 000 fall.

Det uppdagades 2 600 fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, vilket är 7 procent mindre än året innan. Inbrotten i motorfordon minskade också. Det uppdagades 3 400 fall, vilket är 8 procent mindre än året innan.

Antalet brott av viss typ i januari - mars samt i januari, februari och mars 2008 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
mars
2008


Förändring
Januari
2008


Förändring
Februari
2008


Förändring
Mars
2008


Förändring
Alla brott 196 019 11 025 71 755 8 809 63 916 8 021 60 348 -5 805
Brott mot strafflagen 115 246 -2 090 40 568 -162 37 200 3 066 37 478 -4 994
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
2 583

-189

914

9

798

65

871

-263
 -inbrott 8 156 -345 2 830 -84 2 692 356 2 634 -617
 -misshandel 7 477 159 2 661 190 2 321 104 2 495 -135
 -rattfylleri 5 541 -226 1 764 -75 1 849 277 1 928 -428
 -narkotikabrott 3 351 -337 1 160 -60 1 124 12 1 067 -289
 -rån 372 -35 116 -24 119 5 137 -16
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 31 3 7 0 9 -1 15 4
-våldtäkt 142 -27 40 -28 49 11 53 -10
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 58 449 6 703 24 045 6 024 17 567 2 338 16 837 -1 659

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2008, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2008/01/polrik_2008_01_2008-04-18_tie_001_sv.html