Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.4.2009

Kaksi kolmesta rikoslakirikoksesta selvitetään

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 539 000 rikoslakia vastaan tehtyä rikosta. Näistä poliisi selvitti yhteensä 367 000 rikosta. Selvitysprosentti oli 68.
Henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista selvitettiin 83 prosenttia ja omaisuusrikoksista runsas kolmannes.

Selvitysprosentti vaihtelee eri rikostyypeissä hyvinkin voimakkaasti. Liikennejuopumus-, liikenne- ja huumausainerikokset saadaan paljastumistavasta johtuen selvitetyksi melkein kaikki. Petokset selvitettiin 80-prosenttisesti. Pahoinpitelyrikosten selvitysprosentti oli 83 prosenttia. Henkirikokset selvitetään lähes kaikki.
Alhaisimmat selvitysprosentit ovat varkausrikoksissa, luvattomissa käytöissä ja vahingonteoissa. 'Tavallisista' varkauksista selvitettiin vuonna 2008 vain joka viides. Moottoriajoneuvon anastuksista, käyttövarkauksista ja luvattomista käytöistä selvitettiin joka kolmas ja vahingonteoista joka neljäs. Ryöstöistä selvitettiin puolet ja raiskauksista kaksi kolmannesta.

Selvitysprosentti on laskettu siten, että tilastovuonna poliisin tietoon tulleita rikoksia ja kaikkia tilastovuonna selvitettyjä rikoksia on verrattu keskenään.

Eräiden rikostyyppien selvitysprosentti 1986 - 20081986-
1990
1991-
1995
1996-
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rikokset yhteensä 80 72 71 72 71 72 75 77 77 77 80
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 68 58 57 61 59 62 65 67 67 68 68
-varkaus 25 17 14 14 14 15 16 18 17 18 19
-törkeä varkaus 39 29 40 40 34 39 44 51 44 38 40
-näpistys 78 70 67 60 55 59 57 56 56 56 57
-ryöstöt 53 43 42 44 44 46 44 46 45 44 51
-vahingonteot 29 27 27 27 26 25 25 28 26 25 25
 -pahoinpitely 79 74 76 79 76 78 84 82 81 77 85
-törkeä   pahoinpitely 85 84 83 86 84 89 91 88 91 81 93
 -lievä   pahoinpitely 95 86 79 77 73 74 75 75 73 70 75
 -henkirikokset 97 94 90 86 98 104 83 98 86 79 103
 -henkirikoksen   yritys 95 91 92 91 90 103 97 88 103 89 104
-raiskaus 63 56 57 61 62 64 69 60 62 60 66

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 2.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2008/polrik_2008_2009-04-03_tie_001.html