Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - maaliskuussa 2005 - 2009

  I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 I/2009
K A I K K I R I K O K S E T 1) 90050 83813 90786 91776 88627
A Omaisuusrikokset 53476 47866 50887 52031 50043
Murto 10651 8793 8501 8156 7499
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 3 328 2818 2772 2583 2225
Ryöstö 393 348 407 372 424
-törkeä ryöstö 51 29 59 40 62
Vahingonteko 10161 9107 10852 12148 10316
-törkeä vahingonteko 42 47 42 40 34
Kavallus 789 827 775 758 781
-törkeä kavallus 39 54 55 61 75
Petos 3554 2970 3402 3414 4536
-törkeä petos 142 192 158 207 311
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 6864 6615 7894 8044 7593
Tappo, murha tai surma 33 25 28 31 31
Tapon, murhan tai surman yritys 74 74 83 93 99
Pahoinpitely 6321 6115 7318 7477 7041
-törkeä pahoinpitely 451 454 550 501 524
C Seksuaalirikokset 476 464 606 594 555
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 247 262 262 350 311
Raiskaus 136 103 169 142 146
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 2879 2630 3036 3299 3011
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 336 365 375 487 401
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 295 341 330 388 374
Haitanteko virkamiehelle 555 467 527 585 484
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 539 459 516 568 474
E Eräät liikennerikokset 12170 12225 13505 13029 11753
Rattijuopumus 5303 5110 5767 5541 4936
-törkeä rattijuopumus 3137 2944 3133 3054 2657
F Muut rikokset 14185 14013 14858 14779 15672
Huumausainerikos 3564 3306 3688 3351 3888
-törkeä huumausainerikos 162 201 152 151 154
Alkoholilakirikos 614 470 508 417 394
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2009, Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - maaliskuussa 2005 - 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/01/polrik_2009_01_2009-04-17_tau_001_fi.html