Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Utveckling av vissa brottstyper i januari – mars 2005-2009

  I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 I/2009
ALLA BROTT 1) 90050 83813 90786 91776 88627
A Egendomsbrott 53476 47866 50887 52031 50043
Inbrott 10651 8793 8501 8156 7499
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 3 328 2818 2772 2583 2225
Rån 393 348 407 372 424
-grovt rån 51 29 59 40 62
Skadegörelse 10161 9107 10852 12148 10316
-grov skadegörelse 42 47 42 40 34
Förskingring 789 827 775 758 781
-grov förskingring 39 54 55 61 75
Bedrägeri 3554 2970 3402 3414 4536
-grovt bedrägeri 142 192 158 207 311
B Brott mot liv och hälsa 6864 6615 7894 8044 7593
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 33 25 28 31 31
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 74 74 83 93 99
Misshandel 6321 6115 7318 7477 7041
-grov misshandel 451 454 550 501 524
C Sexualbrott 476 464 606 594 555
Sexuellt utnyttjande av barn 247 262 262 350 311
Våldtäkt 136 103 169 142 146
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 2879 2630 3036 3299 3011
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 336 365 375 487 401
-riktat mot polispersonal 295 341 330 388 374
Hindrande av tjänsteman 555 467 527 585 484
-riktat mot polispersonal 539 459 516 568 474
E Vissa trafikbrott 12170 12225 13505 13029 11753
Rattfylleri 5303 5110 5767 5541 4936
-grovt rattfylleri 3137 2944 3133 3054 2657
F Övriga brott 14185 14013 14858 14779 15672
Narkotikabrott 3564 3306 3688 3351 3888
-grovt narkotikabrott 162 201 152 151 154
Brott mot alkohollagen 614 470 508 417 394
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2009, Utveckling av vissa brottstyper i januari – mars 2005-2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/01/polrik_2009_01_2009-04-17_tau_001_sv.html