Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.4.2009

Huumausainerikokset ja petokset lisääntyneet, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset vähentyneet tammi - maaliskuussa 2009

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan 89 000 rikosta, mikä on 3 100 tapausta (3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi poliisi kirjasi 108 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta. Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Lapissa (11 prosenttia) ja vähenivät Etelä-Karjalassa (20 prosenttia). Omaisuusrikoksia ilmeni 50 000, mikä on 2 000 tapausta (4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2008. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia poliisin tietoon tuli 7 600. Tämä on 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Huumausainerikoksia poliisin tietoon tuli 3 900, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä pysyi lähes ennallaan. Niitä tuli ilmi 154.

Petosten määrä on lisääntynyt kolmena vuonna peräkkäin. Vuoden 2009 tammi-maaliskuussa niiden määrä oli 4 500, kolmanneksen edellisvuotta enemmän.

Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon 7 000, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 5 prosenttia. Niitä tuli ilmi 524. 2000-luvulla tammi-maaliskuussa pahoinpitelyrikoksia on ollut keskimäärin 6 300 ja törkeitä pahoinpitelyjä 500.

Törkeät rattijuopumukset vähenivät 13 prosenttia ja muut rattijuopumukset 8 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 4 900 eli 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - maaliskuussa 2009 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-maaliskuu 2009 Muutos Tammikuu Muutos Helmikuu Muutos Maaliskuu Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 88627 -3149 30560 -1685 27139 -2598 30928 1134
-murto 7499 -657 2757 -73 2242 -450 2500 -134
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 2225 -358 852 -62 709 -89 664 -207
-ryöstö 424 52 137 21 144 25 143 6
-vahingonteko 10316 -1832 3963 -400 2977 -621 3376 -811
-tappo, murha ja surma 31 0 14 7 8 -1 9 -6
-pahoinpitely 7041 -436 2385 -276 2240 -81 2416 -79
-raiskaus 146 4 42 2 38 -11 66 13
-rattijuopumus 4936 -605 1651 -113 1493 -356 1792 -136
-huumausainerikos 3888 537 1276 116 1168 44 1444 377
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - maaliskuussa 2009 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-maaliskuu 2009 Muutos Tammikuu Muutos Helmikuu Muutos Maaliskuu Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 107754 3511 35633 -3877 36816 2637 35305 4751
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 65225 6776 23029 -1016 21545 3978 20651 3814
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/01/polrik_2009_01_2009-04-17_tie_001_fi.html