Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - kesäkuussa 2005 - 2009

  2005 2006 2007 2008 2009
K A I K K I R I K O K S E T 1) 204 664 193 149 206 390 207 615 203 246
A Omaisuusrikokset 121 535 111 667 117 747 119 020 117 512
Murto 24 249 20 807 20 827 18 980 18 163
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 7 901 6 977 6 936 6 324 5 593
Ryöstö 874 828 839 790 831
-törkeä ryöstö 104 78 107 85 107
Vahingonteko 23 161 21 997 25 509 26 890 24 451
-törkeä vahingonteko 106 127 107 108 94
Kavallus 1 663 1 563 1 524 1 584 1 557
-törkeä kavallus 99 102 110 119 146
Petos 6 356 5 818 6 522 7 305 8 816
-törkeä petos 325 387 309 467 640
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 15 445 15 209 17 466 17 839 17 153
Tappo, murha tai surma 59 50 56 67 64
Tapon, murhan tai surman yritys 166 143 176 202 195
Pahoinpitely 14 176 14 014 16 193 16 530 15 819
-törkeä pahoinpitely 1 033 1 023 1 236 1 134 1 150
C Seksuaalirikokset 952 1 415 1 210 1 247 1 153
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 464 475 546 650 618
Raiskaus 320 249 386 366 330
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 5 930 5 860 6 500 6 959 6 543
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 696 796 845 974 900
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 598 738 764 838 838
Haitanteko virkamiehelle 1 123 1 081 1 123 1 235 1 081
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 093 1 059 1 092 1 203 1 053
E Eräät liikennerikokset 29 542 29 027 31 606 29 690 27 032
Rattijuopumus 12 483 12 225 13 522 12 720 11 583
-törkeä rattijuopumus 7 296 6 968 7 419 6 843 6 191
F Muut rikokset 31 260 29 971 31 861 32 860 33 853
Huumausainerikos 7 458 6 819 7 332 7 409 8 186
-törkeä huumausainerikos 298 375 282 359 304
Alkoholilakirikos 1 938 1 418 1 691 1 610 1 547
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2009, Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - kesäkuussa 2005 - 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/02/polrik_2009_02_2009-07-17_tau_001_fi.html