Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.7.2009

Huumausainerikokset ja petokset lisääntyneet, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset vähentyneet tammi - kesäkuussa 2009

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2009 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 203 000 rikosta, mikä on 4 400 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi poliisi kirjasi 225 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta. Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Päijät-Hämeessä (5 prosenttia) ja vähenivät Etelä-Karjalassa (14 prosenttia). Omaisuusrikoksia ilmeni 118 000, mikä on 1 500 tapausta eli 1 prosentin vähemmän kuin vuonna 2008. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia poliisin tietoon tuli 17 000. Tämä on 4 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Huumausainerikoksia poliisin tietoon tuli 8 200, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 15 prosenttia. Niitä tuli ilmi 304.

Petosten määrä on lisääntynyt kolmena vuonna peräkkäin. Vuoden 2009 tammi-kesäkuussa niiden määrä oli 8 800, viidenneksen edellisvuotta enemmän.

Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon 16 000, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 1 prosentin. Niitä tuli ilmi 1 200. 2000-luvulla tammi-kesäkuussa pahoinpitelyrikoksia on ollut keskimäärin 14 000 ja törkeitä pahoinpitelyjä 1 100.

Törkeät rattijuopumukset vähenivät 10 prosenttia ja muut rattijuopumukset 8 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 12 000 eli 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - kesäkuussa sekä huhti–, touko– ja kesäkuussa 2009 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-kesäkuu 2009 Muutos Huhtikuu Muutos Toukokuu Muutos Kesäkuu Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 203 246 -4 369 33 565 -1 869 39 698 175 40 039 395
-murto 18 163 -817 3 043 -269 3 741 -56 3 762 108
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 5 593 -731 851 -259 1 186 -107 1 321 -10
-ryöstö 831 41 128 -26 141 6 152 5
-vahingonteko 24 451 -2 439 4 204 -739 4 878 -16 4 977 135
-tappo, murha ja surma 64 -3 13 -5 13 8 8 -7
-pahoinpitely 15 819 -711 2 771 -74 3 100 74 2 678 -209
-raiskaus 330 -36 52 -8 84 11 63 -31
-rattijuopumus 11 583 -1 137 1 826 -134 2 530 -129 2 347 -280
-huumausainerikos 8 186 777 1 258 -40 1 334 -27 1 569 235
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - kesäkuussa sekä huhti–, touko– ja kesäkuussa 2009 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-kesäkuu 2009 Muutos Huhtikuu Muutos Toukokuu Muutos Kesäkuu Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 224 510 13 431 37 752 2 126 39 525 -263 39 302 8 077
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 144 069 21 044 24 953 2 929 26 329 2 321 27 506 9 010
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/02/polrik_2009_02_2009-07-17_tie_001_fi.html