Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - syyskuussa 2005 - 2009

  2005 2006 2007 2008 2009
K A I K K I R I K O K S E T 1) 329 365 316 312 330 621 334 685 328 650
A Omaisuusrikokset 197 754 185 888 190 250 195 474 193 759
Murto 39 250 34 174 32 939 30 789 30 492
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 13 049 11 804 11 404 10 645 9 483
Ryöstö 1 411 1 353 1 398 1 271 1 297
-törkeä ryöstö 147 103 150 129 164
Vahingonteko 37 961 36 289 40 538 43 774 39 411
-törkeä vahingonteko 174 200 168 178 161
Kavallus 2 600 2 334 2 372 2 501 2 406
-törkeä kavallus 164 163 166 188 201
Petos 9 450 9 205 10 019 11 664 12 884
-törkeä petos 525 617 481 721 790
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 24 683 24 635 27 494 27 521 26 648
Tappo, murha tai surma 89 80 90 109 81
Tapon, murhan tai surman yritys 261 232 278 269 286
Pahoinpitely 22 589 22 625 25 382 25 422 24 512
-törkeä pahoinpitely 1 622 1 612 1 871 1 703 1 670
C Seksuaalirikokset 1 413 2 095 1 830 2 037 1 645
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 672 684 791 901 809
Raiskaus 488 475 599 617 505
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 9 362 9 221 10 344 10 569 10 032
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 074 1172 1 310 1 441 1 315
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 942 1 081 1191 1 279 1 228
Haitanteko virkamiehelle 1 695 1 709 1 787 1 843 1 705
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 651 1 680 1 740 1 801 1 661
E Eräät liikennerikokset 47 741 47 418 50 799 48 010 43 786
Rattijuopumus 19 942 19 771 21 518 20 290 18 273
-törkeä rattijuopumus 11 539 11 191 11 777 10 825 9 623
F Muut rikokset 48 412 47 055 49 904 51 074 52 780
Huumausainerikos 11 103 10 166 11 400 11 711 12 918
-törkeä huumausainerikos 445 520 526 496 482
Alkoholilakirikos 2 989 2 334 2 473 2 471 2 381
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2009, Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - syyskuussa 2005 - 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/03/polrik_2009_03_2009-10-16_tau_001_fi.html