Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.10.2009

Huumausainerikokset ja petokset lisääntyneet, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset vähentyneet tammi - syyskuussa 2009

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2009 tammi-syyskuussa kaikkiaan 329 000 rikosta, mikä on 6 000 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi poliisi kirjasi 359 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta. Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Lapissa (6 prosenttia) ja vähenivät Ahvenanmaalla (14 prosenttia). Omaisuusrikoksia ilmeni 194 000, mikä on 1 700 tapausta eli yhden prosentin vähemmän kuin vuonna 2008. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia poliisin tietoon tuli 27 000. Tämä on 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Huumausainerikoksia poliisin tietoon tuli 13 000, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 3 prosenttia. Niitä tuli ilmi 482.

Petosten määrä on lisääntynyt kolmena vuonna peräkkäin. Vuoden 2009 tammi-syyskuussa niiden määrä oli 13 000, mikä on 10 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon 25 000, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Törkeät pahoinpitelyt vähenivät 2 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 700. 2000-luvulla tammi-syyskuussa pahoinpitelyrikoksia on ollut keskimäärin 23 000 ja törkeitä pahoinpitelyjä 1 700.

Törkeät rattijuopumukset vähenivät 11 prosenttia ja muut rattijuopumukset 9 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 18 000 eli 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi -syyskuussa sekä heinä–, elo– ja syyskuussa 2009 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-syyskuu 2009 Muutos Heinäkuu Muutos Elokuu Muutos Syyskuu Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 328 650 -6 035 42 344 -460 41 926 959 39 764 -1 638
-murto 30 492 -297 4 050 120 4 095 97 4 074 254
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 9 483 -1 162 1 228 -231 1 391 -24 1 255 -190
-ryöstö 1 297 26 159 -19 152 -29 165 36
-vahingonteko 39 411 -4 363 4 852 -202 5 327 200 4 597 -2 060
-tappo, murha ja surma 81 -28 10 3 5 -9 10 -11
-pahoinpitely 24 512 -910 2 931 -99 2 914 -57 2 573 93
-raiskaus 505 -112 65 -19 60 -55 66 3
-rattijuopumus 18 273 -2 017 2 412 -209 2 309 -276 2 087 -335
-huumausainerikos 12 918 1 207 1 519 76 1 594 229 1 465 74
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - syyskuussa sekä heinä–, elo– ja syyskuussa 2009 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-syyskuu 2009 Muutos Heinäkuu Muutos Elokuu Muutos Syyskuu Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 358 800 30 400 44 174 6 703 44 222 5 867 45 581 4 284
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 234 188 39 462 30 730 7 469 30 113 5 671 29 226 5 256
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/03/polrik_2009_03_2009-10-16_tie_001_fi.html