Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - joulukuussa 2005 - 2009

  2005 2006 2007 2008 2009
K A I K K I R I K O K S E T 1) 432 774 417 401 434 996 440 209 430 628
A Omaisuusrikokset 259 280 245 233 250 783 256 543 253 991
Murto 51 154 45 019 43 241 40 787 40 681
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 16 980 15 447 14 842 13 809 12 196
Ryöstö 1 841 1 715 1 796 1 714 1 650
-törkeä ryöstö 195 156 209 181 221
Vahingonteko 50 539 48 685 53 871 56 584 50 697
-törkeä vahingonteko 227 253 222 252 212
Kavallus 3 317 3 116 3 223 3 420 3 203
-törkeä kavallus 229 213 210 257 277
Petos 12 494 12 615 13 548 16 055 17 378
-törkeä petos 890 831 693 968 985
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 33 197 33 515 37 231 37 433 35 569
Tappo, murha tai surma 114 112 129 132 115
Tapon, murhan tai surman yritys 355 274 391 361 370
Pahoinpitely 30 327 30 810 34 332 34 638 32 734
-törkeä pahoinpitely 2 094 2 100 2 436 2 272 2 121
C Seksuaalirikokset 1 921 2 655 2 332 2 925 2 222
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 948 1 000 1 027 1 321 1 078
Raiskaus 605 628 748 919 668
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 12 409 12 383 13 752 14 471 13 356
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 463 1545 1 758 1 936 1 707
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 286 1 419 1609 1 725 1 590
Haitanteko virkamiehelle 2 241 2 301 2 383 2 456 2 247
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 2 190 2 257 2 328 2 403 2 191
E Eräät liikennerikokset 62 262 61 669 65 332 61 036 56 022
Rattijuopumus 26 063 25 848 27 613 25 877 23 248
-törkeä rattijuopumus 15 000 14 579 15 056 13 812 12 270
F Muut rikokset 63 705 61 946 65 566 67 801 69 468
Huumausainerikos 14 402 13 369 15 372 15 364 17 344
-törkeä huumausainerikos 574 680 871 725 741
Alkoholirikos, alkoholirikkomus 3 862 3 026 3 048 3 066 2 864
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2009, Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - joulukuussa 2005 - 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/04/polrik_2009_04_2010-01-19_tau_001_fi.html