Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Utveckling av vissa brottstyper i januari – december 2005-2009

  2005 2006 2007 2008 2009
ALLA BROTT 1) 432 774 417 401 434 996 440 209 430 628
A Egendomsbrott 259 280 245 233 250 783 256 543 253 991
Inbrott 51 154 45 019 43 241 40 787 40 681
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 16 980 15 447 14 842 13 809 12 196
Rån 1 841 1 715 1 796 1 714 1 650
-grovt rån 195 156 209 181 221
Skadegörelse 50 539 48 685 53 871 56 584 50 697
-grov skadegörelse 227 253 222 252 212
Förskingring 3 317 3 116 3 223 3 420 3 203
-grov förskingring 229 213 210 257 277
Bedrägeri 12 494 12 615 13 548 16 055 17 378
-grovt bedrägeri 890 831 693 968 985
B Brott mot liv och hälsa 33 197 33 515 37 231 37 433 35 569
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 114 112 129 132 115
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 355 274 391 361 370
Misshandel 30 327 30 810 34 332 34 638 32 734
-grov misshandel 2 094 2 100 2 436 2 272 2 121
C Sexualbrott 1 921 2 655 2 332 2 925 2 222
Sexuellt utnyttjande av barn 948 1 000 1 027 1 321 1 078
Våldtäkt 605 628 748 919 668
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 12 409 12 383 13 752 14 471 13 356
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 463 1545 1 758 1 936 1 707
-riktat mot polispersonal 1 286 1 419 1609 1 725 1 590
Hindrande av tjänsteman 2 241 2 301 2 383 2 456 2 247
-riktat mot polispersonal 2 190 2 257 2 328 2 403 2 191
E Vissa trafikbrott 62 262 61 669 65 332 61 036 56 022
Rattfylleri 26 063 25 848 27 613 25 877 23 248
-grovt rattfylleri 15 000 14 579 15 056 13 812 12 270
F Övriga brott 63 705 61 946 65 566 67 801 69 468
Narkotikabrott 14 402 13 369 15 372 15 364 17 344
-grovt narkotikabrott 574 680 871 725 741
Alkoholbrott, alkoholförseelse 3 862 3 026 3 048 3 066 2 864
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2009, Utveckling av vissa brottstyper i januari – december 2005-2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/04/polrik_2009_04_2010-01-19_tau_001_sv.html