Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.1.2010

Huumausainerikokset ja petokset lisääntyneet, pahoinpitelyt
ja rattijuopumukset vähentyneet tammi - joulukuussa 2009

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2009 tammi-joulukuussa kaikkiaan 431 000 rikosta, mikä on 10 000 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi poliisi kirjasi 487 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta. Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Lapissa (6 prosenttia) ja vähenivät Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla (16 prosenttia). Omaisuusrikoksia ilmeni 254 000, mikä on 2 600 tapausta eli yhden prosentin vähemmän kuin vuonna 2008. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia poliisin tietoon tuli 36 000. Tämä on 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Huumausainerikoksia poliisin tietoon tuli 17 000, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 2 prosenttia. Niitä tuli ilmi 741.

Petosten määrä on lisääntynyt useana vuonna peräkkäin. Vuoden 2009 tammi-joulukuussa niiden määrä oli 17 000, mikä on 8 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon 33 000, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Törkeät pahoinpitelyt vähenivät 7 prosenttia. Niitä tuli ilmi 2 100. Pahoinpitelyrikoksia on 2000-luvulla ollut vuosittain keskimäärin 30 000 ja törkeitä pahoinpitelyjä 2 200.

Törkeät rattijuopumukset vähenivät 11 prosenttia ja muut rattijuopumukset 9 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 23 000 eli 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi -joulukuussa sekä loka–, marras– ja joulukuussa 2009 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-joulukuu 2009 Muutos Lokakuu Muutos Marraskuu Muutos Joulukuu Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 430 628 -9 581 36 816 -2 727 33 454 557 29 998 -741
-murto 40 681 -106 3 987 163 3 377 314 2 831 -121
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 12 196 -1 613 1 166 -211 875 -52 699 -179
-ryöstö 1 650 -64 132 -32 113 -48 127 -23
-vahingonteko 50 697 -5 887 4 186 -800 3 601 -568 3 363 -866
-tappo, murha ja surma 115 -17 11 -3 8 1 17 12
-pahoinpitely 32 734 -1 904 2 651 -329 2 640 -214 2 549 -154
-raiskaus 668 -251 65 -3 52 -8 50 5
-rattijuopumus 23 248 -2 629 1 896 -264 1 676 -192 1 479 -145
-huumausainerikos 17 344 1 980 1 480 126 1 430 247 1 309 351
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - joulukuussa sekä loka–, marras– ja joulukuussa 2009 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-joulukuu 2009 Muutos Lokakuu Muutos Marraskuu Muutos Joulukuu Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 487 368 51 981 44 898 5 672 43 447 7 282 39 988 8 678
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 322 863 60 083 30 282 6 068 30 380 7 953 27 966 6 592
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/04/polrik_2009_04_2010-01-19_tie_001_fi.html