Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppklarningsprocenten för vissa typer av brott 1986–2009 1)

  1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006 2007 2008 2009
ALLA BROTT 1) 65 51 51 56 60 60 62 59
Stöld 25 17 14 15 17 18 19 18
Grov stöld 39 29 40 41 44 38 40 33
Snatteri 78 70 67 58 56 56 57 57
Rån 53 43 42 45 45 44 51 50
Skadegörelser 29 27 27 26 26 25 25 24
Misshandel 79 74 76 80 81 77 85 82
-Grov misshandel 85 84 83 87 91 81 93 89
Lindrig misshandel 95 86 79 75 73 70 75 73
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 97 94 90 93 86 79 103 91
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 95 91 92 94 103 89 104 98
Våldtäkt 63 56 57 63 62 60 66 74
1) Uppklarningsprocenten har räknats så att under statistikåret anmälda brott och alla under samma år uppklarade brott har jämförts sinsemellan.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 06.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2009, Uppklarningsprocenten för vissa typer av brott 1986–2009 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/polrik_2009_2010-04-06_tau_001_sv.html