Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - maaliskuussa 2006 - 2010

  2006 2007 2008 2009 2010
K A I K K I R I K O K S E T 1) 83 813 90 789 91 776 90 395 87 147
A Omaisuusrikokset 47 866 50 887 52 031 50 366  47 830
Murto 8 793 8 501 8 156 7 500 7 302
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 2 818 2 772 2 583 2 225 1 912
Ryöstö 348 407 372 424 330
-törkeä ryöstö 29 59 40 62 42
Vahingonteko 9 075 10 852 12 148 10 317 8 828
-törkeä vahingonteko 47 42 40 34 49
Kavallus 827 775 758 782 730
-törkeä kavallus 54 55 61 75 59
Petos 2 970 3 402 3 414 4 536 4 029
-törkeä petos 192 158 207 311 253
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 6 115 7 894 8 044 7 593 7 476
Tappo, murha tai surma 25 28 31 31 29
Tapon, murhan tai surman yritys 74 83 93 99 83
Pahoinpitely 6 115 7 318 7 477 7 041 6 990
-törkeä pahoinpitely 454 550 501 524 446
C Seksuaalirikokset 464 606 594 555 586
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 262 262 350 311 255
Raiskaus 103 169 142 146 244
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 2 630 3 036 3 299 3 131 3 212
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 365 375 487 401 413
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 347 330 388 374 367
Haitanteko virkamiehelle 467 527 585 487 489
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 459 516 568 474 480
E Eräät liikennerikokset 12 225 13 505 13 029 11 809 10 412
Rattijuopumus 5 110 5 767 5 541 4 973 4 011
-törkeä rattijuopumus 2 944 3 133 3 054 2 666 2 191
F Muut rikokset 14 013 14 858 14 779 16 941 17 631
Huumausainerikos 3 306 3 688 3 351 4 123 4 514
-törkeä huumausainerikos 201 152 152 197 211
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2010, Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - maaliskuussa 2006 - 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/01/polrik_2010_01_2010-04-16_tau_001_fi.html