Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.4.2010

Rattijuopumukset ja ryöstöt vähenivät tammi - maaliskuussa 2010

Poliisin , tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkiaan 87 000 rikosta, mikä on 3 200 tapausta (4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kirjattiin 129 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta. Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Etelä-Karjalassa (8 prosenttia) ja vähenivät Päijät-Hämeessä (21 prosenttia) ja Ahvenanmaalla (33 prosenttia). Omaisuusrikoksia ilmeni 48 000, mikä on 2 500 tapausta eli viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 7 500. Tämä on kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Rattijuopumusten väheneminen jatkuu edelleen. Niiden määrä on nyt alimmillaan 1990-luvun puolivälin jälkeen. Edellisestä vuodesta törkeät rattijuopumukset vähenivät 18 prosenttia ja muut rattijuopumukset 21 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 4 000 eli 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009.

Ryöstöjä ilmoitettiin 330, mikä on 22 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Määrä on 2000-luvun pienin.

Raiskaukset kuitenkin lisääntyivät huomattavasti väkivaltarikosten yleisestä vähenemissuuntauksesta poiketen. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitettiin 244 raiskausta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 146. Lisäys johtuu yhteen rikosilmoitukseen kirjatusta usean osateon käsittävästä tapahtumasarjasta. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut vuosittain keskimäärin 127.

Pahoinpitelyrikoksia tuli tietoon 7 000, mikä on prosentin vähemmän kuin vuonna 2009. Törkeät pahoinpitelyt vähenivät 15 prosenttia. Niitä tuli ilmi 446.

Huumausainerikoksia kirjattiin 4 500, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 7 prosenttia. Niitä tuli ilmi 211.

Petosten määrä väheni lisäännyttyään useana vuonna peräkkäin. Vuoden 2010 tammi-maaliskuussa niiden määrä oli 4 000, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vahingontekojen määrä muutaman viime vuoden ajan vähentynyt. Nyt niitä tuli ilmi 8 800, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2010 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen ovat vähäisiä.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi -maaliskuussa 2010 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-maaliskuu 2010 Muutos Tammikuu Muutos Helmikuu Muutos Maaliskuu Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 87 147 -3 248 29 275 -1 856 26 535 -1 176 31 337 -216
-murto 7 302 -198 2 594 -163 2 193 -50 2 515 15
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 1 912 -313 691 -161 564 -145 657 -7
-ryöstö 330 -94 118 -19 91 -53 121 -22
-vahingonteko 8 828 -1 489 3 066 -899 2 431 -546 3 331 -45
-tappo, murha ja surma 29 -2 7 -7 12 4 10 1
-pahoinpitely 6 990 -51 2 444 59 2 101 -139 2 445 29
-raiskaus 244 98 45 3 46 8 153 87
-rattijuopumus 4 011 -962 1 344 -317 1 224 -282 1 443 -363
-huumausainerikos 4 514 391 1 615 255 1 312 56 1 587 80
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - maaliskuussa 2010 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-maaliskuu 2010 Muutos Tammikuu Muutos Helmikuu Muutos Maaliskuu Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 128 690 20 553 44 481 8 762 44 288 7 327 39 921 4 464
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 84 560 19 335 30 702 7 673 28 704 7 159 25 154 4 503
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/01/polrik_2010_01_2010-04-16_tie_001_fi.html