Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - kesäkuussa 2006 - 2010

  2006 2007 2008 2009 2) 2010 2)
K A I K K I R I K O K S E T 1) 193 149 206 390 207 615 207 571 204 369
A Omaisuusrikokset 111 667 117 747 119 020 118 202 114 571
Murto 20 807 20 827 18 980 18 164 17 586
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 6 977 6 936 6 324 5 593 4 916
Ryöstö 828 839 790 831 719
-törkeä ryöstö 78 107 85 107 84
Vahingonteko 21 997 25 509 26 890 24 452 23 052
-törkeä vahingonteko 127 107 108 94 108
Kavallus 1 563 1 524 1 584 1 558 1 545
-törkeä kavallus 102 110 119 146 148
Petos 5 818 6 522 7 305 8 818 7 921
-törkeä petos 387 309 467 640 496
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 15 209 17 466 17 839 17 154 17113
Tappo, murha tai surma 50 56 67 64 56
Tapon, murhan tai surman yritys 143 176 202 195 166
Pahoinpitely 14 014 16 193 16 530 15 820 15 962
-törkeä pahoinpitely 1 023 1 236 1 134 1 150 1 033
C Seksuaalirikokset 1 415 1 210 1 247 1 153 1 265
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 475 546 650 618 588
Raiskaus 249 386 366 330 458
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 5 860 6 500 6 959 6 864 6 743
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 796 845 974 901 868
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 738 764 838 838 777
Haitanteko virkamiehelle 1 081 1 123 1 235 1 086 1 066
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 059 1 092 1 203 1 053 1 049
E Eräät liikennerikokset 29 027 31 606 29 690 27 223 26 137
Rattijuopumus 12 225 13 522 12 720 11 666 10 171
-törkeä rattijuopumus 6 968 7 419 6 843 6 208 5 448
F Muut rikokset 29 971 31 861 32 860 36 975 38 540
Huumausainerikos 6 819 7 332 7 409 8 664 9 297
-törkeä huumausainerikos 375 282 359 386 480
Alkoholilakirikos 1 418 1 691 1 610 1 882 2 104
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 ja 2010 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.07.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2010, Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - kesäkuussa 2006 - 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/02/polrik_2010_02_2010-07-16_tau_001_fi.html