Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - syyskuussa 2006 - 2010

  2006 2007 2008 2009 2) 2010 2)
K A I K K I R I K O K S E T 1) 316 312 330 621 334 685 336 179 329 586
A Omaisuusrikokset 185 888 190 250 195 474 194 818  188 186
Murto 34 174 32 939 30 789 30 493 29 064
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 804 11 404 10 645 9 483 8 714
Ryöstö 1 353 1 398 1 271 1 297 1 162
-törkeä ryöstö 103 150 129 164 120
Vahingonteko 36 289 40 538 43 774 39 412 37 334
-törkeä vahingonteko 200 168 178 161 186
Kavallus 2 334 2 372 2 501 2 407 2 474
-törkeä kavallus 163 166 188 201 248
Petos 9 205 10 019 11 664 12 887 11 902
-törkeä petos 617 481 721 790 726
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 24 635 27 494 27 521 26 650 26 679
Tappo, murha tai surma 80 90 109 81 86
Tapon, murhan tai surman yritys 232 278 269 286 236
Pahoinpitely 22 625 25 382 25 422 24 513 24 718
-törkeä pahoinpitely 1 612 1 871 1 703 1 670 1 530
C Seksuaalirikokset 2 095 1 830 2 037 1 645 1 867
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 684 791 901 809 840
Raiskaus 475 599 617 505 648
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 9 221 10 344 10 569 10 500 10 184
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1172 1 310 1 441 1 317 1 267
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 081 1191 1 279 1 228 1 137
Haitanteko virkamiehelle 1 709 1 787 1 843 1 714 1 624
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 680 1 740 1 801 1 661 1 592
E Eräät liikennerikokset 47 418 50 799 48 010 44 181 41 746
Rattijuopumus 19 771 21 518 20 290 18 392 16 429
-törkeä rattijuopumus 11 191 11 777 10 825 9 653 8 680
F Muut rikokset 47 055 49 904 51 074 58 385 60 924
Huumausainerikos 10 166 11 400 11 711 13 694 15 025
-törkeä huumausainerikos 520 526 496 585 791
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 2 334 2 473 2 471 2 879 3 376
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 ja 2010 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - syyskuussa 2006 - 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/03/polrik_2010_03_2010-10-18_tau_001_fi.html