Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.10.2010

Rattijuopumukset ja ryöstöt vähenivät tammi - syyskuussa 2010

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 tammi-syyskuussa kaikkiaan 330 000 rikosta, mikä on 6 600 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kirjattiin 383 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta. Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Kainuussa (9 prosenttia) ja vähenivät Päijät-Hämeessä (12 prosenttia) ja Ahvenanmaalla (25 prosenttia). Omaisuusrikoksia ilmeni 188 000, mikä on 6 600 tapausta eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 27 000, mikä on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

Rikokset tammi-syyskuussa 2009–2010

Rikokset tammi-syyskuussa 2009–2010

Rattijuopumusten väheneminen jatkuu edelleen. Niiden määrä on nyt alimmillaan 1990-luvun puolivälin jälkeen. Edellisestä vuodesta törkeät rattijuopumukset vähenivät 10 prosenttia ja muut rattijuopumukset 11 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 16 000 eli 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 200, mikä on 10 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Määrä on 2000-luvun pienin.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2010 tammi-syyskuussa 648 tapausta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 505. Lisäys johtuu yhteen rikosilmoitukseen kirjatusta usean osateon käsittävästä tapahtumasarjasta. Raiskauksia on 2000-luvulla tammi-syyskuussa ollut keskimäärin 505.

Pahoinpitelyrikoksia tuli tietoon 25 000, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2009. Törkeät pahoinpitelyt sitä vastoin vähenivät 8 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 500.

Huumausainerikoksia kirjattiin 15 000, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 35 prosenttia. Niitä tuli ilmi 791.

Petosten määrä väheni lisäännyttyään useana vuonna peräkkäin. Vuoden 2010 tammi-syyskuussa niiden määrä oli 12 000, mikä on 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vahingontekojen määrä muutaman viime vuoden ajan vähentynyt. Nyt niitä tuli ilmi 37 000, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2010 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen ovat vähäisiä.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - syyskuussa sekä heinä–, elo– ja syyskuussa 2010 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-syyskuu 2010 Muutos Heinäkuu 2010 Muutos Elokuu 2010 Muutos Syyskuu 2010 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 329 586 -6 593 40 442 -3 125 42 408 -544 40 140 -522
-murto 29 064 -1 429 3 587 -463 3 971 -124 3 864 -210
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 8 714 -769 1 267 39 1 277 -114 1 241 -14
-ryöstö 1 162 -135 145 -14 160 8 156 -9
-vahingonteko 37 334 -2 078 4 537 -315 4 970 -357 4 682 85
-tappo, murha ja surma 86 5 12 2 13 8 6 -4
-pahoinpitely 24 718 205 3 064 133 2 875 -39 2 443 -130
-raiskaus 648 143 65 - 64 4 75 9
-rattijuopumus 16 429 -1 963 2 228 -195 1 988 -333 2 105 4
-huumausainerikos 15 025 1 331 1525 -70 1 766 72 1 797 241
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - syyskuussa sekä heinä–, elo– ja syyskuussa 2010 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-syyskuu 2010 Muutos Heinäkuu 2010 Muutos Elokuu 2010 Muutos Syyskuu 2010 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 383 024 23 119 42 738 -1 555 42 180 -2 152 43 447 -2 315
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 253 523 19 335 30 271 -459 28 772 -1 341 26 891 -2 335
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 266,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/03/polrik_2010_03_2010-10-18_tie_001_fi.html