Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - joulukuussa 2006 - 2010 (ennakkotieto)

  2006 2007 2008 2009 2) 2010 2)
K A I K K I R I K O K S E T 1) 417 401 434 996 440 209 440 438 431 959
A Omaisuusrikokset 245 233 250 783 256 543 255 384 247 173
Murto 45 019 43 241 40 787 40 682 38 516
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 15 447 14 842 13 809 12 196 11 158
Ryöstö 1 715 1 796 1 714 1 650 1 531
-törkeä ryöstö 156 209 181 221 157
Vahingonteko 48 685 53 871 56 584 50 698 49 144
-törkeä vahingonteko 253 222 252 212 240
Kavallus 3 116 3 223 3 420 3 205 3 298
-törkeä kavallus 213 210 257 278 325
Petos 12 615 13 548 16 055 17 386 15 741
-törkeä petos 831 693 968 987 953
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 33 515 37 231 37 433 35 572 35 563
Tappo, murha tai surma 112 129 132 115 112
Tapon, murhan tai surman yritys 274 391 361 370 310
Pahoinpitely 30 810 34 332 34 638 32 735 32 936
-törkeä pahoinpitely 2 100 2 436 2 272 2 121 2 006
C Seksuaalirikokset 2 655 2 332 2 925 2 222 2 424
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 000 1 027 1 321 1 078 1 106
Raiskaus 628 748 919 668 822
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 12 383 13 752 14 471 14 013 13 549
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1545 1 758 1 936 1 710 1 683
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 419 1609 1 725 1 590 1 502
Haitanteko virkamiehelle 2 301 2 383 2 456 2 259 2 161
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 2 257 2 328 2 403 2 191 2 109
E Eräät liikennerikokset 61 669 65 332 61 036 56 489 53 266
Rattijuopumus 25 848 27 613 25 877 23 398 21 162
-törkeä rattijuopumus 14 579 15 056 13 812 12 304 11 246
F Muut rikokset 61 946 65 566 67 801 76 758 79 984
Huumausainerikos 13 369 15 372 15 364 18 405 19 653
-törkeä huumausainerikos 680 871 725 883 1 071
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 026 3 048 3 066 3 529 4 042
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 ja 2010 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010,4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi - joulukuussa 2006 - 2010 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/04/polrik_2010_04_2011-01-17_tau_001_fi.html