Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari – december 2006-2010 (preliminär uppgift)

  2006 2007 2008 2009 2) 2010 2)
ALLA BROTT 1) 417 401 434 996 440 209 440 438 431 959
A Egendomsbrott 245 233 250 783 256 543 255 384 247 173
Inbrott 45 019 43 241 40 787 40 682 38 516
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 15 447 14 842 13 809 12 196 11 158
Rån 1 715 1 796 1 714 1 650 1 531
-grovt rån 156 209 181 221 157
Skadegörelse 48 685 53 871 56 584 50 698 49 144
-grov skadegörelse 253 222 252 212 240
Förskingring 3 116 3 223 3 420 3 205 3 298
-grov förskingring 213 210 257 278 325
Bedrägeri 12 615 13 548 16 055 17 386 15 741
-grovt bedrägeri 831 693 968 987 953
B Brott mot liv och hälsa 33 515 37 231 37 433 35 572 35 563
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 112 129 132 115 112
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 274 391 361 370 310
Misshandel 30 810 34 332 34 638 32 735 32 936
-grov misshandel 2 100 2 436 2 272 2 121 2 006
C Sexualbrott 2 655 2 332 2 925 2 222 2 424
Sexuellt utnyttjande av barn 1 000 1 027 1 321 1 078 1 106
Våldtäkt 628 748 919 668 822
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 12 383 13 752 14 471 14 013 13 549
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1545 1 758 1 936 1 710 1 683
-riktat mot polispersonal 1 419 1609 1 725 1 590 1 502
Hindrande av tjänsteman 2 301 2 383 2 456 2 259 2 161
-riktat mot polispersonal 2 257 2 328 2 403 2 191 2 109
E Vissa trafikbrott 61 669 65 332 61 036 56 489 53 266
Rattfylleri 25 848 27 613 25 877 23 398 21 162
-grovt rattfylleri 14 579 15 056 13 812 12 304 11 246
F Övriga brott 61 946 65 566 67 801 76 758 79 984
Narkotikabrott 13 369 15 372 15 364 18 405 19 653
-grovt narkotikabrott 680 871 725 883 1 071
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 3 026 3 048 3 066 3 529 4 042
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 och 2010 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari – december 2006-2010 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/04/polrik_2010_04_2011-01-17_tau_001_sv.html