Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 7.4.2011

Pahoinpitelyrikoksen uhrit tyypillisesti 18-vuotiaita

Vuonna 2010 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleisiin pahoinpitelyrikoksiin uhriksi joutui 33 000 henkilöä, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista tiedoista. Uhreista miehiä oli 21 000 (63 prosenttia), ja naisia 12 000 (37 prosenttia). Miesuhrien määrä oli viisi ja naisuhrien yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuonna 2009. Pahoinpitelyrikoksen sekä mies- että naisuhrin tyypillinen ikä oli 18 vuotta. Tähän ikäluokkaan sijoittui 1 400 (4 prosenttia) uhriksi joutuneista. Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutuneista 50 vuotta täyttäneitä oli 4 000 (12 prosenttia).

Pahoinpitelyrikoksen uhrit iän mukaan 2010

Pahoinpitelyrikoksen uhrit iän mukaan 2010

Alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat pahoinpitelyrikokset lisääntyivät vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna 11 prosenttia. Vuotta aiemmin lapsiuhreja oli 4 600, nyt 5 200. Tämä on 16 prosenttia kaikista pahoinpitelyjen uhreista. Lapsina pahoinpitelyn uhriksi joutuneista poikia oli 3 400 (66 prosenttia) ja tyttöjä 1 800 (34 prosenttia). Lapsista ikäluokkaan 0-6 uhreista sijoittui 11 prosenttia, 7-14-vuotiaisiin 42 prosenttia ja 15-17 vuoden ikäisiin 47 prosenttia.

Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutuneet lapset ikäryhmän mukaan 2010 (yhteensä 5 155 uhria)

Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutuneet lapset ikäryhmän mukaan 2010 (yhteensä 5 155 uhria)

Rikoksia tuli poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon vuonna 2010 kaikkiaan 432 000. Määrä oli 10 000 tapausta pienempi kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kirjattiin 504 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta, mikä on 15 000 enemmän kuin edellisvuonna.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen ovat vähäisiä.


Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (22 sivua 376,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/polrik_2010_2011-04-07_tie_001_fi.html