Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2007–2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 90 789 91 776 90 395 87 147 92 798
A Omaisuusrikokset 50 887 52 031 50 366  47 830 49 787
Murrot yhteensä 8 501 8 156 7 500 7 302 7 648
-asunnosta 1 205 1 248 1 177 1 188 1 189
  -vapaa-ajan asunnosta 227 322 293 200 229
-muusta asunnosta 978 926 884 988 960
-liikkeestä 860 970 836 835 840
-moottoriajoneuvosta 3 694 3 396 2 775 2 508 2 755
-muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 2 742 2 542 2 712 2 771 2 864
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 2 772 2 583 2 225 1 912 1 765
-moottoriajoneuvon anastus 254 188 187 146 115
-moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 185 186 195 157 177
-moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 1 1
-moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 2 321 2 202 1 830 1 603 1 472
-törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 7 12 5 1
Ryöstö 407 372 424 330 385
-törkeä ryöstö 59 40 62 42 52
Vahingonteko 10 852 12 148 10 317 8 828 9 759
-törkeä vahingonteko 42 40 34 49 41
Kavallus 775 758 782 730 753
-törkeä kavallus 55 61 75 59 72
Petos 3 402 3 414 4 536 4 029 4 210
-törkeä petos 158 207 311 253 262
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 7 894 8 044 7 593 7 476 9 330
Tappo, murha tai surma 28 31 31 29 28
Tapon, murhan tai surman yritys 83 93 99 83 62
Pahoinpitely 7 318 7 477 7 041 6 990 8 801
-törkeä pahoinpitely 550 501 524 446 503
C Seksuaalirikokset 606 594 555 586 742
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 262 350 311 255 448
Raiskaus 169 142 146 244 185
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 3 036 3 299 3 131 3 212 3 309
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 375 487 401 413 477
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 330 388 374 367 438
Haitanteko virkamiehelle 527 585 487 489 529
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 516 568 474 480 518
E Eräät liikennerikokset 13 505 13 029 11 809 10 412 10 952
Rattijuopumus 5 767 5 541 4 973 4 011 4 120
-törkeä rattijuopumus 3 133 3 054 2 666 2 191 2 163
F Muut rikokset 14 858 14 779 16 941 17 631 18 678
Huumausainerikos 3 688 3 351 4 123 4 514 4 899
-törkeä huumausainerikos 152 151 197 211 250
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 508 417 396 482 700
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2011 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2007–2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/01/polrik_2011_01_2011-04-18_tau_001_fi.html