Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2007–2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 90 789 91 776 90 395 87 147 92 798
A Omaisuusrikokset 50 887 52 031 50 366  47 830 49 787
Murrot yhteensä 8 501 8 156 7 500 7 302 7 648
-asunnosta 1 205 1 248 1 177 1 188 1 189
  -vapaa-ajan asunnosta 227 322 293 200 229
-muusta asunnosta 978 926 884 988 960
-liikkeestä 860 970 836 835 840
-moottoriajoneuvosta 3 694 3 396 2 775 2 508 2 755
-muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 2 742 2 542 2 712 2 771 2 864
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 2 772 2 583 2 225 1 912 1 765
-moottoriajoneuvon anastus 254 188 187 146 115
-moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 185 186 195 157 177
-moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 1 1
-moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 2 321 2 202 1 830 1 603 1 472
-törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 7 12 5 1
Ryöstö 407 372 424 330 385
-törkeä ryöstö 59 40 62 42 52
Vahingonteko 10 852 12 148 10 317 8 828 9 759
-törkeä vahingonteko 42 40 34 49 41
Kavallus 775 758 782 730 753
-törkeä kavallus 55 61 75 59 72
Petos 3 402 3 414 4 536 4 029 4 210
-törkeä petos 158 207 311 253 262
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 7 894 8 044 7 593 7 476 9 330
Tappo, murha tai surma 28 31 31 29 28
Tapon, murhan tai surman yritys 83 93 99 83 62
Pahoinpitely 7 318 7 477 7 041 6 990 8 801
-törkeä pahoinpitely 550 501 524 446 503
C Seksuaalirikokset 606 594 555 586 742
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 262 350 311 255 448
Raiskaus 169 142 146 244 185
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 3 036 3 299 3 131 3 212 3 309
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 375 487 401 413 477
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 330 388 374 367 438
Haitanteko virkamiehelle 527 585 487 489 529
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 516 568 474 480 518
E Eräät liikennerikokset 13 505 13 029 11 809 10 412 10 952
Rattijuopumus 5 767 5 541 4 973 4 011 4 120
-törkeä rattijuopumus 3 133 3 054 2 666 2 191 2 163
F Muut rikokset 14 858 14 779 16 941 17 631 18 678
Huumausainerikos 3 688 3 351 4 123 4 514 4 899
-törkeä huumausainerikos 152 151 197 211 250
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 508 417 396 482 700
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2011 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2007–2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/01/polrik_2011_01_2011-04-18_tau_001_fi.html