Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–kesäkuussa 2007–2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 206 390 207 615 207 571 204 369 214 160
A Omaisuusrikokset 117 747 119 020 118 202 114 571 118 153
Murrot yhteensä 20 827 18 980 18 164 17 586 18 130
-asunnosta 3 250 2 927 2 950 3 021 2 991
  -vapaa-ajan asunnosta 959 819 792 725 779
-muusta asunnosta 2 291 2 108 2 158 2 296 2 212
-liikkeestä 2 049 1 989 1 911 1 866 1 992
-moottoriajoneuvosta 8 800 7 666 6 855 5 912 6 402
-muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 6 728 6 398 6 448 6 787 6 745
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 6 936 6 324 5 593 4 916 5 268
-moottoriajoneuvon anastus 608 524 553 459 473
-moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 485 487 465 417 406
-moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 4 2
-moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 5 818 5 298 4 551 4 018 4 381
-törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 15 22 22 8
Ryöstö 839 790 831 719 807
-törkeä ryöstö 107 85 107 84 88
Vahingonteko 25 509 26 890 24 452 23 052 24 475
-törkeä vahingonteko 107 108 94 108 98
Kavallus 1 524 1 584 1 558 1 545 1 545
-törkeä kavallus 110 119 146 148 137
Petos 6 522 7 305 8 818 7 921 8 430
-törkeä petos 309 467 640 496 600
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 17 466 17 839 17 154 17113 20 657
Tappo, murha tai surma 56 67 64 56 51
Tapon, murhan tai surman yritys 176 202 195 166 156
Pahoinpitely 16 193 16 530 15 820 15 962 19 387
-törkeä pahoinpitely 1 236 1 134 1 150 1 033 1 045
C Seksuaalirikokset 1 210 1 247 1 153 1 265 1 637
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 546 650 618 588 940
Raiskaus 386 366 330 458 438
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 6 500 6 959 6 864 6 743 7 093
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 845 974 901 868 978
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 764 838 838 777 894
Haitanteko virkamiehelle 1 123 1 235 1 086 1 066 1 119
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 092 1 203 1 053 1 049 1 099
E Eräät liikennerikokset 31 606 29 690 27 223 26 137 26 044
Rattijuopumus 13 522 12 720 11 666 10 171 10 237
-törkeä rattijuopumus 7 419 6 843 6 208 5 448 5 441
F Muut rikokset 31 861 32 860 36 975 38 540 40 576
Huumausainerikos 7 332 7 409 8 664 9 297 9 861
-törkeä huumausainerikos 282 359 386 480 466
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 1 691 1 610 1 882 2 104 2 558
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2011 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 15.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–kesäkuussa 2007–2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/02/polrik_2011_02_2011-07-15_tau_001_fi.html