Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–syyskuussa 2007–2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 330 621 334 685 336 179 329 586 344 783
A Omaisuusrikokset 190 250 195 474 194 818  188 186 194 743
Murrot yhteensä 32 939 30 789 30 493 29 064 29 785
-asunnosta 5 062 4 622 4 964 5 013 4 898
  -vapaa-ajan asunnosta 1 451 1 253 1 279 1 178 1 256
-muusta asunnosta 3 611 3 369 3 685 3 835 3 642
-liikkeestä 3 232 3 264 3 272 3 146 3 323
-moottoriajoneuvosta 13 963 12 308 11 312 9 865 10 441
-muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 10 682 10 595 10 945 11 040 11 123
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 11 404 10 645 9 483 8 714 9 341
-moottoriajoneuvon anastus 1120 1 063 1 115 939 1 035
-moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 815 823 759 703 694
-moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 4 1 3
-moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 9 433 8 708 7 574 7 041 7 597
-törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 32 50 32 31 15
Ryöstö 1 398 1 271 1 297 1 162 1 228
-törkeä ryöstö 150 129 164 120 149
Vahingonteko 40 538 43 774 39 412 37 334 40 298
-törkeä vahingonteko 168 178 161 186 149
Kavallus 2 372 2 501 2 407 2 474 2 461
-törkeä kavallus 166 188 201 248 206
Petos 10 019 11 664 12 887 11 902 13 035
-törkeä petos 481 721 790 726 865
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 27 494 27 521 26 650 26 679 32 057
Tappo, murha tai surma 90 109 81 86 83
Tapon, murhan tai surman yritys 278 269 286 236 249
Pahoinpitely 25 382 25 422 24 513 24 718 29 992
-törkeä pahoinpitely 1 871 1 703 1 670 1 530 1 620
C Seksuaalirikokset 1 830 2 037 1 645 1 867 2 133
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 791 901 809 840 948
Raiskaus 599 617 505 648 769
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 10 344 10 569 10 500 10 184 10 876
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 310 1 441 1 317 1 267 1 463
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1191 1 279 1 228 1 137 1 339
Haitanteko virkamiehelle 1 787 1 843 1 714 1 624 1 717
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 740 1 801 1 661 1 592 1 684
E Eräät liikennerikokset 50 799 48 010 44 181 41 746 41 535
Rattijuopumus 21 518 20 290 18 392 16 429 16 351
-törkeä rattijuopumus 11 777 10 825 9 653 8 680 8 702
F Muut rikokset 49 904 51 074 58 385 60 924 63 439
Huumausainerikos 11 400 11 711 13 694 15 025 15 203
-törkeä huumausainerikos 526 496 585 791 727
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 2 473 2 471 2 879 3 376 4 042
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2011 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–syyskuussa 2007–2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2011/03/polrik_2011_03_2011-10-14_tau_001_fi.html