Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–september 2007–2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
ALLA BROTT 1) 330 621 334 685 336 179 329 586 344 783
A Egendomsbrott 190 250 195 474 194 818  188 186 194 743
Inbrott totalt 32 939 30 789 30 493 29 064 29 785
i bostad 5 062 4 622 4 964 5 013 4 898
  i fritidsbostadshus 1 451 1 253 1 279 1 178 1 256
i annan bostad 3 611 3 369 3 685 3 835 3 642
i affärslokal 3 232 3 264 3 272 3 146 3 323
i motorfordon 13 963 12 308 11 312 9 865 10 441
-annan stöld genom olovligt intrång 10 682 10 595 10 945 11 040 11 123
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 11 404 10 645 9 483 8 714 9 341
-tillgrepp av motorfordon 1120 1 063 1 115 939 1 035
-olovligt brukande av motorfordon 815 823 759 703 694
-grovt olovligt brukande av motorfordon 4 1 3
-bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 9 433 8 708 7 574 7 041 7 597
-grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 32 50 32 31 15
Rån 1 398 1 271 1 297 1 162 1 228
-grovt rån 150 129 164 120 149
Skadegörelse 40 538 43 774 39 412 37 334 40 298
-grov skadegörelse 168 178 161 186 149
Förskingring 2 372 2 501 2 407 2 474 2 461
-grov förskingring 166 188 201 248 206
Bedrägeri 10 019 11 664 12 887 11 902 13 035
-grovt bedrägeri 481 721 790 726 865
B Brott mot liv och hälsa 27 494 27 521 26 650 26 679 32 057
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 90 109 81 86 83
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 278 269 286 236 249
Misshandel 25 382 25 422 24 513 24 718 29 992
-grov misshandel 1 871 1 703 1 670 1 530 1 620
C Sexualbrott 1 830 2 037 1 645 1 867 2 133
Sexuellt utnyttjande av barn 791 901 809 840 948
Våldtäkt 599 617 505 648 769
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 10 344 10 569 10 500 10 184 10 876
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 310 1 441 1 317 1 267 1 463
-riktat mot polispersonal 1191 1 279 1 228 1 137 1 339
Hindrande av tjänsteman 1 787 1 843 1 714 1 624 1 717
-riktat mot polispersonal 1 740 1 801 1 661 1 592 1 684
E Vissa trafikbrott 50 799 48 010 44 181 41 746 41 535
Rattfylleri 21 518 20 290 18 392 16 429 16 351
-grovt rattfylleri 11 777 10 825 9 653 8 680 8 702
F Övriga brott 49 904 51 074 58 385 60 924 63 439
Narkotikabrott 11 400 11 711 13 694 15 025 15 203
-grovt narkotikabrott 526 496 585 791 727
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 2 473 2 471 2 879 3 376 4 042
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 – 2011 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–september 2007–2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/03/polrik_2011_03_2011-10-14_tau_001_sv.html