Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.1.2012

Pahoinpitelyt ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset lisääntyivät tammi-joulukuussa 2011

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 tammi-joulukuussa kaikkiaan 457 000 rikosta, mikä oli 25 000 tapausta (kuusi prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Viiden edellisen vuoden aikana tammi-joulukuussa rikoksia ilmoitettiin keskimäärin 433 000. Omaisuusrikoksia ilmeni 260 000, mikä oli 12 000 tapausta eli viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 43 000, mikä oli viidenneksen sekä edellisvuotta että vuosien 2006-2010 keskimäärää enemmän. Lisäksi kirjattiin 504 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Pahoinpitelyrikokset kuukausittain 2010–2011

Pahoinpitelyrikokset kuukausittain 2010–2011

Pahoinpitelyrikosten määrä tammi-joulukuussa oli 2000-luvun suurin. Niitä tuli tietoon 40 000, edellisvuoden vastaavan luvun oltua 33 000. Ajanjaksolla 2000-2010 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-joulukuussa keskimäärin 31 000. Verrattuna aikaisempaan vuoteen törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät neljä prosenttia. Niitä tuli ilmi 2 100, kymmenen aiemman vuoden keskiarvon oltua 2 200. Osa lievistä pahoinpitelyistä siirtyi vuoden 2011 alusta virallisen syytteen alaisiksi, eikä esitutkinnan käynnistäminen siten enää ole riippuvainen uhrin tahdosta.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 12 000, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on enemmän kuin puolittunut.

Rattijuopumuksia tuli ilmi 22 000 eli 338 tapausta enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2010. Törkeiden rattijuopumusten määrä kasvoi yhdellä ja muiden rattijuopumusten kahdella prosentilla. 2000-luvulla rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-joulukuussa keskimäärin 24 000.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 600, mikä oli seitsemän prosenttia edellistä vuotta enemmän. 2000-luvulla ryöstöjä tuli tietoon tammi-joulukuussa keskimäärin 1 900.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2011 tammi–joulukuussa 989, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 822. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut tammi–joulukuussa keskimäärin 655. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 500, mikä on 68 prosenttia (593 tapausta) enemmän kuin 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvo. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 20 000, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni neljä prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 000.

Petoksia on 2000-luvulla ollut tammi-joulukuussa keskimäärin 13 000. Vuonna 2011 niiden määrä oli 18 000, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vahingontekojen määrä oli yhdeksän prosenttia 2000-luvun tammi-joulukuun keskiarvoa suurempi. Vahingontekoja tuli ilmi nyt 55 000, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - joulukuussa sekä loka–, marras– ja joulukuussa 2011 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-joulukuu 2011 Muutos Lokakuu 2011 Muutos Marraskuu 2011 Muutos Joulukuu 2011 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 457 147 25 188 41 052 2 605 37 451 4 037 31 626 3 478
-murto 39 686 1 170 3 797 -8 3 118 -122 2 941 617
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 971 813 1 124 42 851 68 642 55
-ryöstö 1 634 103 137 -22 147 2 146 51
-vahingonteko 55 024 5 880 5 525 730 5 046 1 338 3 998 861
-tappo, murha ja surma 114 2 12 2 7 -3 13 6
-pahoinpitely 39 855 6 919 3 337 446 3 010 524 3 081 709
-raiskaus 989 167 84 19 83 8 81 31
-rattijuopumus 21 500 338 1 885 12 1 773 229 1 538 186
-huumausainerikos 20 243 590 1 809 109 1 730 219 1 302 160
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - joulukuussa sekä loka–, marras– ja joulukuussa 2011 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-joulukuu 2011 Muutos Lokakuu 2011 Muutos Marraskuu 2011 Muutos Joulukuu 2011 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 504 487 584 42 515 2 861 42 005 1 370 38 027 -2 261
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 333 787 -1 470 29 007 3 340 29 520 2 038 27 103 -1 454
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, Marja Kivimäki (09) 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 276,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2011/04/polrik_2011_04_2012-01-20_tie_001_fi.html