Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

1. Katsaus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleeseen rikollisuuteen

1.1. Tiivistelmä

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2011 koko maassa kaikkiaan 458 000 rikosta, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kymmenen edellisen vuoden aikana rekisteröitiin keskimäärin 435 000 rikosta vuodessa. Vuoden aikana selvitettiin yhteensä 271 000 rikosta, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 268 000.

Valtaosa rikoksista on poliisin kirjaamia. Tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 11 000 rikosta, 18 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleista rikoksista viidennes oli alkoholirikoksia tai -rikkomuksia ja huumausainerikoksia.

Maakunnittain tarkastellen rikosten määrä lisääntyi vuodesta 2010 vuoteen 2011 suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla, 21 prosenttia ja väheni Kanta-Hämeessä, 4 prosenttia.

Kuvio 1. Rikokset maakunnittain 10 000 asukasta kohden 2011

Kuvio 1. Rikokset maakunnittain 10 000 asukasta kohden 2011

1.2. Omaisuusrikokset

Tietoon tulleista rikoksista suurimman ryhmän muodostavat varkaudet, näpistykset ja törkeät varkaudet. Niitä ilmeni 151 000, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Varkausrikoksia ilmoitettiin vuosina 2001-2010 keskimäärin 159 000. 'Tavallisia' varkauksia kirjattiin 75 000 eli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä varkauksia tuli tietoon 3 100. Kymmenen edellisen vuoden aikana törkeitä varkauksia oli keskimäärin 2 500 vuodessa. Näpistyksiä tuli tietoon 73 000, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna.

Kuvio 2. Omaisuusrikokset 2011 (Kaikkiaan 259 771 rikosta)

Kuvio 2. Omaisuusrikokset 2011 (Kaikkiaan 259 771 rikosta)

Murtoja ilmoitettiin 40 000, mikä on 1 100 tapausta edellistä vuotta enemmän. Moottoriajoneuvoihin kohdistuneita murtoja kirjattiin 14 000, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikemurrot lisääntyivät 11 prosenttia. Nyt niitä tuli ilmi 4 500. Vuodesta 2001 niiden määrä on lähes puolittunut. Asuntomurtojen kokonaismäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kolme prosenttia. Vuonna 2011 niitä tehtiin 6 700, joista mökkimurtoja oli 1 800.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 12 000, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2011 tuli tietoon kaikkiaan 1 100 kirjanpitorikosta ja velallisen rikosta, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. Vaikka näitä rikoksia on runsas puolet vuoden 1996 huippuluvusta, on niiden määrä enemmän kuin kaksinkertaistunut vuodesta 1991.

Petosten määrä oli 18 000, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymmenen vuotta aiemmin petoksia kirjattiin 11 000.

Vahingontekojen määrä oli edellisen kymmenvuotisjakson aikana keskimäärin 50 000 vuodessa. Niitä ilmeni nyt 55 000, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 600, kahdeksan prosenttia edellistä vuotta enemmän. Vuosina 2001-2010 ryöstöjä on tehty vuodessa keskimäärin 1 800.

Taulukko 1. Eräitä omaisuusrikoksia maakunnittain 100 000 asukasta kohden 2011

Maakunta Murrot    Moottori-
ajoneuvon
anastus-
rikokset
Ryöstöt Vahingonteot Kavallukset Petokset,
Maksuväline-
petokset
KOKO MAA 735 222 30  1 018 60 434
Uusimaa 898 303 45 1 518 95 527
Varsinais-Suomi 910 309 37 784 51 397
Satakunta 790 217 23 771 44 324
Kanta-Häme 639 176 19 766 34 380
Pirkanmaa 630 120 25 1 021 48 365
Päijät-Häme 849 261 24 928 45 389
Kymenlaakso 712 207 20 826 35 392
Etelä-Karjala 608 164 22 850 57 327
Etelä-Savo 858 209 22 823 29 361
Pohjois-Savo 537 191 25 850 53 336
Pohjois-Karjala 532 134 16 855 39 355
Keski-Suomi 703 125 25 746 54 323
Etelä-Pohjanmaa 353 65 9 565 36 369
Pohjanmaa 599 94 15 814 24 279
Keski-Pohjanmaa 342 88 4 753 23 239
Pohjois-Pohjanmaa 581 271 27 678 47 405
Kainuu 531 169 15 847 53 246
Lappi 599 200 17 855 39 346
Ahvenanmaa 790 81 11 913 53 236

1.3. Väkivaltarikokset

Vuonna 2011 tietoon tuli kaikkiaan 40 000 pahoinpitelyrikosta, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuoden 2010 vastaavana aikana. Ajanjaksolla 2001-2010 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin keskimäärin 31 000 vuodessa. Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät kolme prosenttia. Niiden määrä oli 2 100. Valtaosin pahoinpitelyrikosten määrän lisääntyminen johtuu vuoden 2011 alussa voimaan tulleesta lainsäädäntömuutoksesta.

Pahoinpitelyrikoksista runsas kolmannes tehdään yleisillä paikoilla liikekeskusten ja yleisten tilaisuuksien ulkopuolella ja samoin reilussa kolmanneksessa tapahtumapaikkana on yksityinen asunto.

Kuvio 3. Pahoinpitelyrikokset tekopaikan mukaan 2011 (Kaikkiaan 40 171 rikosta)

Kuvio 3. Pahoinpitelyrikokset tekopaikan mukaan 2011 (Kaikkiaan 40 171 rikosta)

Henkirikoksia tuli tietoon 114. Niitä oli 4 tapausta enemmän kuin vuonna 2010. Kymmenvuotisajanjakson 2001-2010 vuosittainen keskiarvo oli 124. Vastaava luku vuosina 1991-2000 oli 142. Tapon, murhan tai surman yritykset vähenivät 308:sta 306:een. Edellisen kymmenvuotiskauden keskiarvo oli 346.

Vuonna 2011 henkirikoksista lähes kaksi kolmesta tehtiin yksityisasunnossa.

Raiskauksia tuli tietoon 1 039 edellisvuoden luvun oltua 818. Vuosina 2001-2010 ilmoitettiin keskimäärin 652 raiskausta. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 682, mikä on 82 prosenttia (758 tapausta) enemmän kuin vuosittainen keskiarvo ajanjaksolla 2001-2010. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Taulukko 2. Eräitä väkivaltarikoksia maakunnittain 100 000 asukasta kohden 2011

Maakunta Tappo,
murha,
surma
ja niiden
yritykset  
Pahoinpitely Törkeä
pahoinpitely
Lievä
pahoinpitely
Raiskaus-
rikokset
KOKO MAA 8 495 38 210 19
Uusimaa 7 606 35 242 20
Varsinais-Suomi 4 441 31 260 20
Satakunta 10 481 54 162 12
Kanta-Häme 8 394 47 206 17
Pirkanmaa 7 427 32 175 12
Päijät-Häme 12 435 37 203 14
Kymenlaakso 8 349 29 217 13
Etelä-Karjala 10 404 30 197 15
Etelä-Savo 5 458 47 264 14
Pohjois-Savo 10 427 36 314 17
Pohjois-Karjala 5 369 48 193 40
Keski-Suomi 8 537 43 137 13
Etelä-Pohjanmaa 10 382 30 98 12
Pohjanmaa 10 413 50 121 14
Keski-Pohjanmaa 6 543 31 250 23
Pohjois-Pohjanmaa 8 557 34 157 35
Kainuu 15 629 68 202 16
Lappi 9 418 54 223 24
Ahvenanmaa 11 356 46 169 28

1.4. Rattijuopumukset ja liikennerikokset

Törkeät rattijuopumukset lisääntyivät yhden prosentin ja muut rattijuopumukset kaksi prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumusrikoksia tuli ilmi 21 000, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Rattijuopumusrikosten määrä on ollut kahden viime vuoden ajan alimmillaan 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuoden 1990 ennätyslukemista ne ovat vähentyneet runsaan neljänneksen.

Rattijuopumuksiin syylliseksi epäillyistä 84 prosenttia oli käyttänyt alkoholia ja 13 prosenttia huumaavaa ainetta ainoana päihteenä. Loput kolme prosenttia olivat käyttäneet molempia.

Kuvio 4. Rattijuopumusrikokset 1980-2011

Kuvio 4. Rattijuopumusrikokset 1980-2011

Vuonna 2011 rekisteröitiin 505 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. Suurin osa niistä on rikkomuksia, jotka paljastuvat poliisin valvonnan ja ohjauksen yhteydessä. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ilmeni 4 100, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Nopeusrajoitusten rikkomisia poliisi kirjasi 334 000, yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 5. Rattijuopumusrikokset maakunnittain 10 000 asukasta kohden 2011

Kuvio 5. Rattijuopumusrikokset maakunnittain 10 000 asukasta kohden 2011

1.5. Päihderikokset

Vuonna 2011 huumausainerikoksia tuli ilmi kaikkiaan 20 000, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Törkeät huumausainerikokset vähenivät neljä prosenttia. Niitä ilmeni 1 000. Huumausainerikoksia oli ajanjaksolla 2001-2010 keskimäärin 16 000 vuodessa.

Vuosina 2009-2011 lukuihin sisältyvät tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset lisäävät huumausainerikosten määrää 6-8 prosenttia verrattuna vain poliisin tietoon tulleisiin huumausainerikoksiin.

Kuvio 6. Huumausainerikokset 2011 (Kaikkiaan 20 394 rikosta)

Kuvio 6. Huumausainerikokset 2011 (Kaikkiaan 20 394 rikosta)

Alkoholirikoksia ja -rikkomuksia kirjattiin 5 100. Määrä on neljänneksen suurempi kuin vuotta aiemmin.

Päihderikoksia tilastoitaessa useamman osateon käsittävät rikokset on merkitty yhtenä. Päihderikokset ovat sen kaltaisia, että ne tulevat yleensä ilmi vain poliisin tai tulli- ja rajavalvontaviranomaisten toiminnan tuloksena ja valtaosa rikoksista jää piiloon.

1.6. Selvitetyt rikokset

Poliisi selvitti vuoden 2011 aikana kaikkiaan 271 000 rikosta. Selvitysprosentti oli 59, mikä on kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuonna. Vastaava luku kymmenen vuotta sitten oli 53. Rikosten selvitysprosentti on laskettu siten, että tilastovuonna poliisille ilmoitettuja rikoksia ja kaikkia samana vuonna selvitettyjä rikoksia on verrattu keskenään.

Omaisuusrikoksista selvitettiin 39 prosenttia ja henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista 75 prosenttia.

Yli 30 000 asukkaan kunnista korkeimmat rikosten selvitysprosentit olivat Seinäjoella ja Kotkassa, 78 ja 70 kun taas matalimmat Helsingissä ja Vantaalla, 51 ja 55.

Selvitysprosentti vaihtelee rikostyypeittäin hyvinkin voimakkaasti. Liikennejuopumus-, liikenne– ja päihderikokset saadaan paljastumistavasta johtuen selvitetyksi melkein kaikki. Petoksista selvitettiin lähes 80 prosenttia ja henkirikoksista 81 prosenttia. Pahoinpitelyrikosten selvitysprosentti on 75.

Alhaisimmat selvitysprosentit ovat varkausrikoksissa, vahingonteoissa, maksuvälinepetoksissa ja moottorikulkuneuvoon kohdistuvissa anastusrikoksissa. Vuonna 2011 ’tavallisista’ varkauksista selvitettiin joka kuudes. Vahingonteoista selvitettiin joka viides ja maksuvälinepetoksista joka neljäs. Moottorikulkuneuvoon kohdistuvista anastusrikoksista selvisi miltei 30 prosenttia. Ryöstöistä selvitettiin puolet ja raiskauksista lähes 60 prosenttia.

Taulukko 3. Eräiden rikostyyppien selvitysprosentti 1986-2011

Rikos 1986-1990   1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
KAIKKI RIKOKSET 65 51 51 56 60 60 62 59 62 59
Varkaus 25 17 14 15 17 18 19 18 18 17
Törkeä varkaus 39 29 40 41 44 38 40 33 38 34
Näpistys 78 70 67 58 56 56 57 57 59 57
Ryöstöt 53 43 42 45 45 44 51 50 51 49
Vahingonteot 29 27 27 26 26 25 25 24 24 21
Pahoinpitely 79 74 76 80 81 77 85 82 80 75
Törkeä pahoinpitely 85 84 83 87 91 81 93 89 87 85
Lievä pahoinpitely 95 86 79 75 73 70 75 73 74 73
Tappo, murha
tai surma
97 94 90 93 86 79 103 91 97 81
Tapon, murhan
tai surman yritys
95 91 92 94 103 89 104 98 92 91
Raiskaukset 63 56 57 63 62 60 66 74 69 59

1.7. Syylliseksi epäillyt

Vuonna 2011 selvitettyihin 271 000 rikokseen epäiltiin syylliseksi 303 000 henkilöä. Heistä oli naisia 18 prosenttia.

Määrällisen eron lisäksi miesten ja naisten rikollisuus poikkeaa siten, että naisilla pahoinpitelyjen, rattijuopumusten ja vahingontekojen osuudet miehiin verrattuna ovat pieniä. Kuitenkin pahoinpitelyihin ja rattijuopumuksiin syylliseksi epäiltyjen naisten osuus on 20 vuodessa kasvanut kaksinkertaiseksi. Naisten tyypillisimpiä rikoksia ovat näpistykset, petokset, kavallukset ja väärennykset.

Taulukko 4. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt iän ja sukupuolen mukaan 2000-2011

Vuosi Syylliseksi epäillyt - Ikä
Miehet
yhteensä  
Naiset
yhteensä
Alle 15-
vuotiaat
miehet
Alle 15-
vuotiaat
naiset
15–17-
vuotiaat
miehet
15–17-
vuotiaat
naiset
18–20-
vuotiaat
miehet
18–20-
vuotiaat
naiset
Yli 20-
vuotiaat
miehet
Yli 20-
vuotiaat
naiset
2000 232 810 41 520 8 002 2 812 26 554 5 003 32 204 4 593 164 050 29 112
2001 227 035 40 878 7 218 3 121 23 165 4 490 34 231 4 717 162 421 28 550
2002 226 806 38 805 6 808 2 641 20 216 4 230 34 654 5 113 165 128 26 821
2003 236 391 42 097 7 600 2 590 19 033 4 127 35 161 5 300 174 597 30 080
2004 250 087 47 028 8 342 3 182 20 063 4 763 33 466 5 670 188 216 33 413
2005 250 489 46 580 7 289 3 047 22 486 4 546 31 983 5 521 188 731 33 466
2006 239 264 45 093 6 934 2 725 19 296 4 093 28 830 5 783 184 204 32 492
2007 250 303 57 847 8 347 2 749 19 783 4 077 29 702 5 433 194 471 45 588
2008 257 955 50 240 10 577 3 198 20 592 4 207 30 388 5 987 196 398 36 848
2009 247 229 51 298 8 846 3 172 19 049 4 635 27 261 5 923 192 073 37 567
2010 249 123 52 930 8 023 3 414 18 542 5 053 27 431 5 722 195 127 38 741
2011 248 787 53 975 9 091 3 640 19 359 5 230 28 224 5 943 192 113 39 162

Vuonna 2011 nuorten ja alaikäisten – alle 21-vuotiaiden osuus kaikista syylliseksi epäillyistä oli 24 prosenttia. Nuorten osuudet ovat suuria alkoholirikoksissa, ryöstöissä, vahingontekorikoksissa sekä moottorikulkuneuvoon kohdistuvissa anastusrikoksissa. Ryöstöihin syylliseksi epäillyistä 44 prosenttia on nuoria. Vahingontekorikoksissa prosenttiluku oli 47 ja moottorikulkuneuvoon kohdistuvissa anastusrikoksissa 34. Pahoinpitelyihin syylliseksi epäillyistä nuorten osuus oli 23 prosenttia.

Valtaosa rikoksiin syylliseksi epäillyistä, 65 prosenttia oli epäiltynä yhdestä rikoksesta vuonna 2011. 32 prosenttia epäiltiin 2-10 rikoksesta ja kolme prosenttia oli epäiltynä yli 10 rikoksesta.

Kuvio 7. Syylliseksi epäillyt rikosten määrän mukaan 2011

Kuvio 7. Syylliseksi epäillyt rikosten määrän mukaan 2011

1.8. Rikoksen uhrit

Vuonna 2011 tietoon tulleisiin pahoinpitelyrikoksiin uhriksi joutui 39 000 henkilöä, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Uhreista miehiä oli 24 000 (61 prosenttia) ja naisia 15 000 (39 prosenttia). Miesuhrien määrä oli 15 ja naisuhrien 29 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010. Pahoinpitelyrikoksen miesuhrin tyypillinen ikä oli 18 vuotta, naisuhrin taas 19 vuotta. Näihin ikäluokkiin sijoittui 3 100 (8 prosenttia) kaikista uhriksi joutuneista. Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutuneista 50 vuotta täyttäneitä oli 5 000 (13 prosenttia). Vuoden 2011 alussa uudistettu lieviä pahoinpitelyjä koskeva lainsäädäntö lisäsi ilmitulleiden pahoinpitelyrikosten määrää.

Kuvio 8. Pahoinpitelyrikosten uhrit iän mukaan 2011

Kuvio 8. Pahoinpitelyrikosten uhrit iän mukaan 2011

Alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat pahoinpitelyrikokset lisääntyivät vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna 18 prosenttia. Vuotta aiemmin lapsiuhreja oli 5 200, nyt 6 100. Tämä on 15 prosenttia kaikista pahoinpitelyjen uhreista. Lapsina uhriksi joutuneista poikia oli 3 500 (65 prosenttia) ja tyttöjä 2 100 (35 prosenttia). Lapsista ikäluokkaan 0-6 uhreista sijoittui 12 prosenttia, 7-14-vuotiaisiin 41 prosenttia ja 15-17 vuoden ikäisiin 46 prosenttia.


Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2011, 1. Katsaus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleeseen rikollisuuteen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2011/polrik_2011_2012-04-02_kat_001_fi.html