Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2007-2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 435 824 440 711 441 416 431 623 458 251
A Omaisuusrikokset 251 030 256 667 255 619 247 299 259 771
Murrot yhteensä 43 284 40 777 40 715 38 555 39 704
  - asunnosta 6 532 5 978 6 497 6 453 6 672
  - vapaa-ajan asunnosta 1 860 1 588 1 675 1 537 1 825
- muusta asunnosta 4 672 4 390 4 822 4 916 4 847
   - liikkeestä 4 337 4 407 4 477 4 091 4 537
   - moottoriajoneuvosta 18 409 16 143 15 032 13 526 13 853
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 14 006 14 249 14 709 14 485 14 642
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 14 827 13 804 12 188 11 150 11 983
  - moottoriajoneuvon anastus 1 588 1 645 1 574 1 438 1 574
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 1 083 1 086 1 000 924 945
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 4 1 3 2
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 12 116 11 017 9 568 8 749 9 443
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 36 55 43 37 21
Ryöstöt yhteensä 1 784 1 696 1 640 1 508 1 622
  - törkeä ryöstö 203 180 212 156 208
Vahingonteot yhteensä 53 875 56 566 50 709 49 160 54 970
  - törkeä vahingonteko 218 253 212 243 227
Kavallukset yhteensä 3 213 3 436 3 182 3 303 3 229
  - törkeä kavallus 215 260 270 331 291
Petokset yhteensä 13 632 16 052 17 422 15 860 17 794
  - törkeä petos 703 953 987 957 1 149
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 37 554 37 613 35 753 35 715 42 919
Tappo, murha tai surma 127 132 114 110 114
Tapon, murhan tai surman yritys 381 363 366 308 306
Pahoinpitelyt yhteensä 34 634 34 803 32 895 33 082 40 171
  - törkeä pahoinpitely 2 385 2 256 2 105 1 996 2 053
C Seksuaalirikokset 2 326 2 906 2 205 2 417 3 252
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 025 1 321 1 068 1 102 1 682
Raiskaus 739 915 660 818 1 039
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 13 811 14 521 14 053 13 566 14 417
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 763 1 935 1 711 1 682 1 947
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 613 1 722 1 592 1 503 1 766
Haitanteko virkamiehelle 2 392 2 466 2 260 2 161 2 310
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 2 337 2 413 2 194 2 109 2 268
E Eräät liikennerikokset 65 447 61 070 56 833 53 423 54 098
Rattijuopumukset yhteensä 27 544 25 819 23 350 21 130 21 459
  - törkeä rattijuopumus 15 025 13 783 12 294 11 242 11 409
F Muut rikokset 65 656 67 934 76 953 79 203 83 794
Huumausainerikokset yhteensä 15 448 15 482 18 524 19 724 20 394
  - törkeä huumausainerikos 883 789 922 1 083 1 036
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 059 3 081 2 987 4 053 5 121
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009–2011 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2011, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2007-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/polrik_2011_2012-04-02_tau_001_fi.html