Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–december 2008–2012 (preliminär uppgift)

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
ALLA BROTT 1) 440 209 440 438 431 959 457 147 424 835
A Egendomsbrott 256 543 255 384 247 173 259 648 237 422
Inbrott totalt 40 787 40 682 38 516 39 686 35 130
i bostad 5 985 6 499 6 456 6 677 6 294
  i fritidsbostadshus 1 582 1 671 1 526 1 816 1 479
i annan bostad 4 403 4 828 4 930 4 861 4 815
  - i affärslokal 4 406 4 476 4 088 4 532 4 010
- i motorfordon 16 108 15 005 13 489 13 829 10 741
  - annan stöld genom olovligt intrång 14 288 14 702 14 483 14 648 14 085
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 13 809 12 196 11 158 11 971 8 813
  - tillgrepp av motorfordon  1 548 1 521 1 408 1 531 1 112
  - olovligt brukande av motorfordon 1 084 984 910 937 840
  - grovt olovligt brukande av motorfordon 1 3 2 2
  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 11 119 9 645 8 802 9 483 6 840
  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 57 43 36 20 19
Rån 1 714 1 650 1 531 1 634 1 648
  - grovt rån 181 221 157 206 217
Skadegörelse 56 584 50 698 49 144 55 024 44 373
  - grov skadegörelse 252 212 240 220 239
Förskingring 3 420 3 205 3 298 3 229 3 272
  - grov förskingring 257 278 325 290 373
Bedrägeri 16 055 17 386 15 741 17 786 20 835
  - grovt bedrägeri 968 987 953 1 142 1 033
B Brott mot liv och hälsa 37 433 35 572 35 563 42 571 40 460
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 132 115 112 114 91
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 361 370 310 311 354
Misshandel 34 638 32 735 32 936 39 855 37 857
  - grov misshandel 2 272 2 121 2 006 2 078 1 884
C Sexualbrott 2 925 2 222 2 424 3 008 3 576
Sexuellt utnyttjande av barn 1 321 1 078 1 106 1 459 1 590
Våldtäkt 919 668 822 989 1 020
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 14 471 14 013 13 549 14 352 14 375
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 936 1 710 1 683 1 947 1 857
  - riktat mot polispersonal 1 725 1 590 1 502 1 764 1 684
Hindrande av tjänsteman 2 456 2 259 2 161 2 300 2 182
-riktat mot polispersonal 2 403 2 191 2 109 2 258 2 129
E Vissa trafikbrott 61 036 56 489 53 266 53 996 47 960
Rattfylleri 25 877 23 398 21 162 21 500 19 166
  - grovt rattfylleri 13 812 12 304 11 246 11 409 10 351
F Övriga brott 67 801 76 758 79 984 83 572 81 042
Narkotikabrott 15 364 18 405 19 653 20 243 20 041
  - grovt narkotikabrott 725 883 1 071 1 024 1 020
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 3 066 3 529 4 042 5 092 4 598
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 – 2012 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–december 2008–2012 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/04/polrik_2012_04_2013-01-17_tau_001_sv.html