Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2009–2013 (ennakkotieto)

  2009 2010 2011 2012 2013
KAIKKI RIKOKSET 1) 90 395 87 147 92 798 90 586 88 717
A Omaisuusrikokset 50 366  47 830 49 787 47 899 47 281
Murrot yhteensä 7 500 7 302 7 648 6 687 6 135
   - asunnosta 1 177 1 188 1 189 1 173 1 030
  -vapaa-ajan asunnosta 293 200 229 248 196
-muusta asunnosta 884 988 960 925 834
   - liikkeestä 836 835 840 769 766
   - moottoriajoneuvosta 2 775 2 508 2 755 2 317 1 812
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 2 712 2 771 2 864 2 428 2 527
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 2 225 1 912 1 765 1 512 1 117
  - moottoriajoneuvon anastus 187 146 115 131 131
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 195 157 177 177 167
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 1 1
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 1 830 1 603 1 472 1 201 817
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 12 5 1 2 2
Ryöstöt yhteensä 424 330 385 361 336
  - törkeä ryöstö 62 42 52 53 47
Vahingonteot yhteensä 10 317 8 828 9 759 8 667 8 674
  - törkeä vahingonteko 34 49 41 43 41
Kavallukset yhteensä 782 730 753 778 899
  - törkeä kavallus 75 59 72 81 103
Petokset yhteensä 4 536 4 029 4 210 4 829 5 530
  - törkeä petos 311 253 262 208 276
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 7 593 7 476 9 330 9 165 8 431
Tappo, murha tai surma 31 29 28 24 23
Tapon, murhan tai surman yritys 99 83 62 84 62
Pahoinpitelyt yhteensä 7 041 6 990 8 801 8 639 7 981
   - törkeä pahoinpitely 524 446 503 465 455
C Seksuaalirikokset 555 586 742 1 165 840
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 311 255 448 407 364
Raiskaus 146 244 185 334 192
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 3 131 3 212 3 309 3 400 3 162
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 401 413 477 473 411
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 374 367 438 435 371
Haitanteko virkamiehelle 487 489 529 516 452
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 474 480 518 506 446
E Eräät liikennerikokset 11 809 10 412 10 952 10 359 9 602
Rattijuopumukset yhteensä 4 973 4 011 4 120 4 099 3 890
  - törkeä rattijuopumus 2 666 2 191 2 163 2 221 1 983
F Muut rikokset 16 941 17 631 18 678 18 598 19 401
Huumausainerikokset yhteensä 4 123 4 514 4 899 4 851 5 629
  - törkeä huumausainerikos 197 211 250 256 288
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 396 482 700 709 772
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2009–2013 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/01/polrik_2013_01_2013-04-15_tau_001_fi.html