Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–mars 2009–2013 (preliminär uppgift)

  2009 2010 2011 2012 2013
ALLA BROTT 1) 90 395 87 147 92 798 90 586 88 717
A Egendomsbrott 50 366  47 830 49 787 47 899 47 281
Inbrott totalt 7 500 7 302 7 648 6 687 6 135
i bostad 1 177 1 188 1 189 1 173 1 030
  i fritidsbostadshus 293 200 229 248 196
i annan bostad 884 988 960 925 834
  - i affärslokal 836 835 840 769 766
- i motorfordon 2 775 2 508 2 755 2 317 1 812
  - annan stöld genom olovligt intrång 2 712 2 771 2 864 2 428 2 527
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 2 225 1 912 1 765 1 512 1 117
  - tillgrepp av motorfordon 187 146 115 131 131
  - olovligt brukande av motorfordon 195 157 177 177 167
  - grovt olovligt brukande av motorfordon 1 1 1
  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 1 830 1 603 1 472 1 201 817
  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 12 5 1 2 2
Rån 424 330 385 361 336
  - grovt rån 62 42 52 53 47
Skadegörelse 10 317 8 828 9 759 8 667 8 674
  - grov skadegörelse 34 49 41 43 41
Förskingring 782 730 753 778 899
  - grov förskingring 75 59 72 81 103
Bedrägeri 4 536 4 029 4 210 4 829 5 530
  - grovt bedrägeri 311 253 262 208 276
B Brott mot liv och hälsa 7 593 7 476 9 330 9 165 8 431
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 31 29 28 24 23
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 99 83 62 84 62
Misshandel 7 041 6 990 8 801 8 639 7 981
  - grov misshandel 524 446 503 465 455
C Sexualbrott 555 586 742 1 165 840
Sexuellt utnyttjande av barn 311 255 448 407 364
Våldtäkt 146 244 185 334 192
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 3 131 3 212 3 309 3 400 3 162
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 401 413 477 473 411
  - riktat mot polispersonal 374 367 438 435 371
Hindrande av tjänsteman 487 489 529 516 452
-riktat mot polispersonal 474 480 518 506 446
E Vissa trafikbrott 11 809 10 412 10 952 10 359 9 602
Rattfylleri 4 973 4 011 4 120 4 099 3 890
  - grovt rattfylleri 2 666 2 191 2 163 2 221 1 983
F Övriga brott 16 941 17 631 18 678 18 598 19 401
Narkotikabrott 4 123 4 514 4 899 4 851 5 629
  - grovt narkotikabrott 197 211 250 256 288
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 396 482 700 709 772
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 1:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–mars 2009–2013 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/01/polrik_2013_01_2013-04-15_tau_001_sv.html