Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–kesäkuussa 2009–2013 (ennakkotieto)

  2009 2010 2011 2012 2013
KAIKKI RIKOKSET 1) 207 571 204 369 214 160 202 286 199 299
A Omaisuusrikokset 118 202 114 571 118 153 110 239 110 266
Murrot yhteensä 18 164 17 586 18 130 16 168 14 570
   - asunnosta 2 950 3 021 2 991 2 846 2 485
  -vapaa-ajan asunnosta 792 725 779 705 700
-muusta asunnosta 2 158 2 296 2 212 2 141 1 785
   - liikkeestä 1 911 1 866 1 992 1 812 1 777
   - moottoriajoneuvosta 6 855 5 912 6 402 5 057 4 204
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 6 448 6 787 6 745 6 453 6 104
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 5 593 4 916 5 268 4 084 3 369
  - moottoriajoneuvon anastus 553 459 473 407 428
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 465 417 406 391 364
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 2 2 1
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 4 551 4 018 4 381 3 274 2 572
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 22 22 8 10 4
Ryöstöt yhteensä 831 719 807 830 706
  - törkeä ryöstö 107 84 88 109 92
Vahingonteot yhteensä 24 452 23 052 24 475 20 560 19 839
  - törkeä vahingonteko 94 108 98 119 118
Kavallukset yhteensä 1 558 1 545 1 545 1 535 1 755
  - törkeä kavallus 146 148 137 171 181
Petokset yhteensä 8 818 7 921 8 430 9 786 11 030
  - törkeä petos 640 496 600 473 546
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 17 154 17 113 20 657 19 408 18 346
Tappo, murha tai surma 64 56 51 44 48
Tapon, murhan tai surman yritys 195 166 156 192 126
Pahoinpitelyt yhteensä 15 820 15 962 19 387 18 221 17 209
   - törkeä pahoinpitely 1 150 1 033 1 045 960 909
C Seksuaalirikokset 1 153 1 265 1 637 1 838 1 776
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 618 588 940 726 897
Raiskaus 330 458 438 519 439
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 6 864 6 743 7 093 7 228 6 717
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 901 868 978 938 831
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 838 777 894 855 753
Haitanteko virkamiehelle 1 086 1 066 1 119 1 080 945
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 053 1 049 1 099 1 059 931
E Eräät liikennerikokset 27 223 26 137 26 044 23 374 21 674
Rattijuopumukset yhteensä 11 666 10 171 10 237 9 379 8 822
  - törkeä rattijuopumus 6 208 5 448 5 441 5 039 4 531
F Muut rikokset 36 975 38 540 40 576 40 199 40 520
Huumausainerikokset yhteensä 8 664 9 297 9 861 9 658 10 947
  - törkeä huumausainerikos 386 480 466 507 516
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 1 882 2 104 2 558 2 646 2 355
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–kesäkuussa 2009–2013 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/02/polrik_2013_02_2013-07-12_tau_001_fi.html