Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari–juni 2009–2013 (preliminär uppgift)

  2009 2010 2011 2012 2013
ALLA BROTT 1) 207 571 204 369 214 160 202 286 199 299
A Egendomsbrott 118 202 114 571 118 153 110 239 110 266
Inbrott totalt 18 164 17 586 18 130 16 168 14 570
i bostad 2 950 3 021 2 991 2 846 2 485
  i fritidsbostadshus 792 725 779 705 700
i annan bostad 2 158 2 296 2 212 2 141 1 785
  - i affärslokal 1 911 1 866 1 992 1 812 1 777
- i motorfordon 6 855 5 912 6 402 5 057 4 204
  - annan stöld genom olovligt intrång 6 448 6 787 6 745 6 453 6 104
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 5 593 4 916 5 268 4 084 3 369
  - tillgrepp av motorfordon 553 459 473 407 428
  - olovligt brukande av motorfordon 465 417 406 391 364
  - grovt olovligt brukande av motorfordon 2 2 1
  - bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 4 551 4 018 4 381 3 274 2 572
  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 22 22 8 10 4
Rån 831 719 807 830 706
  - grovt rån 107 84 88 109 92
Skadegörelse 24 452 23 052 24 475 20 560 19 839
  - grov skadegörelse 94 108 98 119 118
Förskingring 1 558 1 545 1 545 1 535 1 755
  - grov förskingring 146 148 137 171 181
Bedrägeri 8 818 7 921 8 430 9 786 11 030
  - grovt bedrägeri 640 496 600 473 546
B Brott mot liv och hälsa 17 154 17 113 20 657 19 408 18 346
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 64 56 51 44 48
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 195 166 156 192 126
Misshandel 15 820 15 962 19 387 18 221 17 209
  - grov misshandel 1 150 1 033 1 045 960 909
C Sexualbrott 1 153 1 265 1 637 1 838 1 776
Sexuellt utnyttjande av barn 618 588 940 726 897
Våldtäkt 330 458 438 519 439
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 6 864 6 743 7 093 7 228 6 717
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 901 868 978 938 831
  - riktat mot polispersonal 838 777 894 855 753
Hindrande av tjänsteman 1 086 1 066 1 119 1 080 945
-riktat mot polispersonal 1 053 1 049 1 099 1 059 931
E Vissa trafikbrott 27 223 26 137 26 044 23 374 21 674
Rattfylleri 11 666 10 171 10 237 9 379 8 822
  - grovt rattfylleri 6 208 5 448 5 441 5 039 4 531
F Övriga brott 36 975 38 540 40 576 40 199 40 520
Narkotikabrott 8 664 9 297 9 861 9 658 10 947
  - grovt narkotikabrott 386 480 466 507 516
Alkoholbrott/Alkoholförseelse 1 882 2 104 2 558 2 646 2 355
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari–juni 2009–2013 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/02/polrik_2013_02_2013-07-12_tau_001_sv.html