Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.7.2013

Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi tammi-kesäkuussa 2013

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2013 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 199 300 rikosta, mikä oli 3 000 tapausta (prosentin) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 110 300, mikä oli yhtä paljon kuin vuonna 2012 vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 18 300, mikä on 1 000 tapausta (kuusi prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Lisäksi kirjattiin 227 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Petokset ja maksuvälinepetokset tammi-kesäkuussa 2000–2013

Petokset ja maksuvälinepetokset tammi-kesäkuussa 2000–2013

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on tammi-kesäkuun tarkastelujaksolla 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuoden 2013 tammi-kesäkuussa petoksia tuli ilmi 11 000, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. 2000-luvulla petoksia on tammi-kesäkuussa ollut keskimäärin 7 000. Törkeiden petosten määrä oli vuoden 2013 tammi-kesäkuun aikana 546, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Maksuvälinepetoksia tuli tammi-kesäkuun aikana ilmi 3 900, mikä on 700 tapausta (24 prosenttia) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 67, mikä on 5 tapausta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Maksuvälinepetoksia on 2000-luvulla ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 1 800.

Ryöstöjä ilmoitettiin tammi-kesäkuussa 706, mikä oli 15 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Edellisen kymmenen vuoden aikana ryöstöjä tuli tietoon tammi-kesäkuussa keskimäärin 840.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 3 400, mikä on 18 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli tammi-kesäkuussa ilmi 19 800, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.Vahingontekojen määrä oli 15 prosenttia edellisten kymmenen vuoden tammi-kesäkuun keskiarvoa pienempi.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa 17 200, kun edellisvuoden vastaavan ajan luku oli 18 200. Ajanjaksolla 2003–2012 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-kesäkuussa keskimäärin 15 800. Verrattuna aikaisempaan vuoteen törkeät pahoinpitelyt vähenivät viisi prosenttia. Niitä tuli ilmi 909. Vuosien 2003–2012 tammi-kesäkuun aikana törkeitä pahoinpitelyitä tuli vuosittain ilmi keskimäärin 1 090.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla 439, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 519. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 369. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 897, mikä on 83 prosenttia (329 tapausta) enemmän kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2013 tammi-kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 8 800, mikä on 560 tapausta (6 %) vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman yli puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 10 ja muut rattijuopumukset 1 prosentin. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-kesäkuussa keskimäärin 11 700.

Huumausainerikoksia kirjattiin 10 900, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi kaksi prosenttia. Niitä tuli ilmi 516.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2013 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 32 217 -1 694 38 852 753 38 455 -81 199 299 -2 990
murto 2 451 -312 3 013 -269 2 957 -421 14 570 -1 598
moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 539 -140 859 -50 860 -130 3 369 -715
ryöstö 99 -52 115 -50 167 24 706 -124
vahingonteko 3 009 -588 4 105 14 3 979 -99 19 839 -721
tappo, murha ja surma 6 -3 6 . 13 6 48 4
pahoinpitely 2 506 -657 3 297 49 3 210 17 17 209 -1 012
raiskaus 72 -22 81 -28 85 15 439 -80
rattijuopumus 1 338 -221 1 704 -50 1 956 -56 8 822 -557
huumausainerikokset 1 816 194 1 729 189 1 604 82 10 947 1 289
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2013 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 37 975 1 768 36 071 -840 31 821 -4 446 226 990 5 075
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 27 166 2 138 26 027 1 205 22 699 -2 243 161 858 14 981
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/02/polrik_2013_02_2013-07-12_tie_001_fi.html